Välj en sida

Yle har ordnat kampanjen En miljon soppåsar, som har som mål att inspirera människor att samla en miljon påsar skräp från omgivningen. Kampanjen har börjat och fortsätter ända till 14.6.2023 kl. 20. 

Delta i kampanjen

Gå med i kampanjen ensam, i par eller i grupp. Släng soppåsarna i blandavfall och anmäl på webbsidan https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar antalet soppåsar som du har samlat vid den ort där soporna är samlade.

Storleken på soppåsen är inte exakt definierad, den kan till exempel vara en 25 liters plastpåse från butiken eller i samma storlek som en fruktpåse. Huvudsaken är att man samlar sopor. Du kan vid behov lämna soppåsarna bredvid kommunens sopcontainer. Informera underhållet på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi så de vet att effektivera tömningarna. Stort tack!

Utmana din vän!

Kampanjen syns på Yles olika kanaler i olika program av Yle under hela kampanjen. Yle TV1 visar avslutningen av kampanjen 14.6 kl. 20.00–20.30. Kampanjens beskyddare är republikens presidents maka Jenni Haukio.

Yles uppdatering 24.4.2023:

Registrering av soppåsar kräver identifiering

Sopräknaren i kampanjen En miljon soppåsar har nu öppnats (https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar), och felen på grund av missbruk har åtgärdats. För att i fortsättningen förhindra missbruk har Yle varit tvungen att kräva identifiering för registrering av soppåsar.

Den som anmäler sopor ska alltså först skapa sig ett Yle-konto för att kunna anmäla antalet soppåsar i räknaren. Anvisningar för hur du skapar ett Yle-konto finns här: https://svenska.yle.fi/yle-konto. Om du har frågor om hur räknaren används, skicka e-post till adressen miljoonaroskapussia@yle.fi

Kravet på identifiering kan minska vissa människors intresse att använda sopräknaren. Vi ger ändå inte upp! Det viktigaste är att samla sopor från omgivningen.

En video av Yle Mix om samling av sopor (cirka 10 minuter).   https://areena.yle.fi/1-65668524