Välj en sida

Den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare kör i gång i dag måndag 10.10 och fortsätter genom uppvärmningsperioden. Kyrkslätts kommun deltar i energispartalkot, du deltar väl också?

Rysslands stängda naturgaskranar har lett till kraftig stigning av energipriset och utmaningar i fråga om energitillgången. Utmaningarna i fråga om energitillgången gäller i första hand el, men också priserna på bränsle och fjärrvärme har stigit. Det lönar sig att spara på all energi.

Energikrisen gäller hela Europa och var och en av finländarna måste förbereda sig på att det tidvis kan bli brist på el. Risken för elbrist ökar om det på vintern kommer långa köldperioder utan vind eller om det blir oväntade avbrott i den inhemska eller nordiska elproduktionen. Elbristen kan som värst leda till avbrott i eldistributionen.

Var och en kan minska risken för strömavbrott genom att minska sin elförbrukning och fästa uppmärksamhet vid förbrukningstidpunkten. Ett särskilt effektivt sätt är att flytta sin elförbrukning till timmar med låg efterfrågan och bromsa förbrukningen då efterfrågan är som störst (vardagar kl. 8-10 och kl. 16-18).

Kyrkslätts kommun har inlett en kartläggning om sänkning av rumstemperaturen i kommunens verksamhetslokaler. Också tidpunkterna för gatubelysning förkortas så att säkerheten inte lider. Samtidigt främjar man kommunens energieffektivitetsprojekt som sparar energi på lång sikt. Kommunens personal anvisas att spara energi under arbetsdagen, till exempel gällande energieffektivt körsätt och användning av apparater.

Kyrkslätts kommun utmanar alla invånare och företag att vrida energiförbrukningen snäppet svalare. Genom att följa kommunens kampanjsidor Snäppet svalare och kanaler på sociala medier får du aktuell information om energibesparing. Du kommer väl också ihåg att berätta om dina energigärningar på sociala medier med hashtagen #snäppetsvalare.

Nu är det dags att göra effektiva och snabba gärningar för att spara energi!