Välj en sida

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde 27.6.2023 Kyrkslätts kommunstyrelses beslut från år 2021 gällande valet av direktör för bildningsväsendet. Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde 11.9 besluta om besättandet av tjänsten som bildningsdirektör. Vid måndagens sammanträde behandlar kommunstyrelsen också bland annat de omprövningsbegärandena gällande valet av utbildningsdirektör som bordlades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Du hittar föredragningslistan för kommunstyrelsen sammanträde 11.9 här.