Välj en sida

Kyrkslätts kommunfullmäktige fattade 24.10 beslut om försäljning av välfärdscentralens fastighet och tomt till LokalTapiola. Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde också bland annat delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 och planläggningsprogrammet för åren 2023–2027.

Välfärdscentralens fastighetsaffär

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen säljer välfärdscentralens fastighet med tillhörande tomt för bilplatser för en köpesumma på 63,5 miljoner euro. Köparen är i första hand ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som till 100 % ägs av fonden LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky. I andra hand kan köparen vara någon annan instans som hör till LokalTapiola-gruppen. 

Samtidigt hyr kommunen verksamhetslokalerna för sitt bruk med ett långvarigt, tjugoårigt hyresavtal. Hyresavtalet övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023.

Delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 2

Kommunfullmäktige behandlade delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2. Fullmäktige godkände delgeneralplanen för Kommuncentrums 2 etapp med handlingar i enlighet med 37 § MBL.

Planläggningsprogrammet för åren 2023–2027

I kommunfullmäktige behandlades Kyrkslätts kommuns femåriga planläggningsprogram (2023–2027), som styr planering av kommunens markanvändning, trafiksystem och kommunalteknik.

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände planläggningsprogrammet för åren 2023–2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025–2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

Mellersta Kyrkslätt:

 • Centrum, Kyrkdalens köpcenter
 • Centrum, Pedersporten (inledning år 2023)
 • Centrum, Stallbacken
 • Centrum, Villa Hagas park (inledning 2023)
 • Centrum, Åängen (inledning år 2024)
 • Centrum, Rådalsvägen
 • Gruvböle, Gillobacka (inledning år 2024)
 • Tolls, Tollsträsket
 • Tolls, Tollsporten (inledning år 2023)

Södra Kyrkslätt:

 • Kantvik, Jollstranden (inledning år 2024)
 • Kantvik, Briggstranden
 • Kantvik, Pippurudden (start år 2023), start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig.
 • Kantvik, Munkbergsstranden (start år 2023), start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig
 • Pickala, Pickalaviken
 • Delgeneralplanen för Kantvik

Östra Kyrkslätt:

 • Jorvas, Jorvastriangeln (inledning år 2024)
 • Bobäck, Tassbacken (inledning år 2024)
 • Masaby, Majviksporten (inledning år 2023)
 • Masaby, Masaby stationsområde, flyttas till väntekorgen
 • Masaby, Masabyporten II (inledning år 2023)
 • Masaby, Solbacka och Majvik, flyttas till väntekorgen
 • Sundsberg, Sarvviksstranden
 • Delgeneralplanen för Sundsberg (inledning år 2023)

Norra Kyrkslätt:

 • Veikkola, Eriksgård
 • Veikkola, Norra Siikajärvi
 • Veikkola, Hauklampi
 • Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (inledning år 2023)
 • Veikkola, Veikkolaporten
 • Delgeneralplanen för Kylmälä
 • Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt

Andra ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 24.10 var bland annat:

 • Bemötande till utvärderingsberättelsen år 2021
 • Delårsöversikt juli 2022
 • Svar på fullmäktigemotionerna 3/2020, 11/2021 och 6/2022

 

Du kan titta på inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens Youtube-kanal.