Välj en sida

Inkomstgränserna som används i fastställandet av klientavgift för småbarnspedagogik ändrar fr.o.m. 1.3.2023. Ändringen baserar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik och bildningsnämndens beslut.

Inkomstgränserna för fastställande av klientavgiften för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.3.2023

Famljens personantal  Bruttoinkomstgräns 1.8.2022 euro/mån  Bruttoinkomstgräns 1.3.2023 euro/mån  Avgiftsprocent 
2 2 913 3 874 10,7 %
3 3 758 4 998 10,7 %
4 4 267 5 675 10,7 %
5 4 777 6 353  10,7 %
6 5 284 7 028  10,7 %

Justering av klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.3.2023

Klientavgifter som fastställs på basis av inkomstuppgifter

Till följd av ändringen justeras klientavgifterna som fastställts på basis av inkomsterna fr.o.m. 1.3.2023. Justeringen görs utgående från tidigare inlämnade inkomstuppgifter från och med vecka 5.

Klientavgifter som baserar sig på samtycke

Klientavgifter som baserar sig på samtycke (högsta avgiften) justeras om vårdnadshavarna lämnar in en inkomstutredning. Inkomstutredningen ska lämnas in senast 28.2.2023. En blankett för inkomstutredning finns på https://www.kyrkslatt.fi/inlamning-av-inkomstuppgifter

Ytterligare information

Bildnings- och fritidsnämnden 14.12.2022 § 67
http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221289-4

Klientavgifter för kommunal småbarnspedagogik
https://www.kyrkslatt.fi/avgifter-1

Mer information ges av servicesekreterarna
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

In english: 

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 March 2023 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 March 2023 (pdf)

Frequently asked questions about fees and invoices (pdf)