Välj en sida

Kilometertävlingen i cykling pågick 1.5–30.9.2023. Kyrkslätts kommuns lag trampade under de fem månaderna sammanlagt över 28 000 kilometer, vilket innebär att man till exempel har sparat nästan 2000 liter bränsle jämfört med bilfärder. Antalet trampade kilometrar ökade med över 6000 kilometer jämfört med fjolåret.

Motionspriser lottas ut bland deltagarna i Kyrkslätts kommuns lag, vi kontaktar vinnarna personligen.

Arrangörerna av den riksomfattande Kilometertävlingen var Pyöräilykuntien verkosto ry och kampanjen Suomi Pyöräilee. Kampanjen i Kyrkslätt koordinerades av ungdoms- och idrottstjänsterna och trafiksäkerhetsgruppen i Kyrkslätt.

Mer information om kilometertävlingen (på finska): https://www.kilometrikisa.fi/

Tack till alla deltagare i Kilometertävlingen!