Välj en sida

15.3.2024 14:54 | AllmäntVattenförsörjning

Kyrkslätts Vatten har under år 2023 gjort ändringar i avloppsnätverket på Kantviks område. Avloppsvattnen från Kantviks område leds nuförtiden till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters avloppsreningsverk i Blombacken för rening. Tidigare har avloppsvattnen från Kantviks område avletts till Finska Socker Ab:s reningsverk. Avledande av avloppsvatten till HRM förenhetligar och förtydligar Kyrkslätts Vattens avloppsnätverks verksamhet.

HRM:s avloppsreningsverk i Blombacken i Esbo är Finlands näststörsta reningsverk. I Blombackens bergreningsverk behandlas avloppsvatten från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda, dvs. sammanlagt ca 400 000 invånares avloppsvatten