Välj en sida

Det har inträffat en översvämning på Jorvas och Masaby avloppspumpverk torsdag 17.2. Översvämningen berodde på att det hade kommit in dagvatten i avloppsvattennätet och att pumpkapaciteten överskreds. För att åtgärda detta sög man upp den andel av dagvattnet som överskred maximikapaciteten med sugbilar som kördes från Jorvas, och i Masaby öppnade man diken och hindrade ytvattnen att rinna i avloppsvattennätet. Det översvämmade avloppsvattnet var utspätt eftersom det igår fanns exceptionellt mycket dagvatten i avloppsvattennätet.

Översvämningen i Jorvas var cirka 50 m3 och översvämningen i Masaby cirka 20 m3.

Vi beklagar störningen.