Välj en sida

Uppgifterna i den landsomfattande databasen för idrottsplatser LIPAS kompletterar nu kommunens egna idrottsuppgifter i Kyrkslätts kommuns karttjänst https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Under rubriken Utflykter, motion, friluftsliv och fiske finns alla konditionsbanor, idrotts- och friluftsområden och olika motionsobjekt på kommunens område. Materialet söks ur den landsomfattande databasen för idrottsplatser LIPAS https://www.lipas.fi

I karttjänsten finns nu uppgifter om friluftsområdenas idrottsplatser, friluftsområdenas tjänster och olika inomhusidrottsplatser.