Välj en sida

Kyrkslätts kommun svarar för underhåll av gator, torg och gång- och cykelvägar på allmänna områden. Dessutom ansvarar kommunen för vinterunderhållet på de enskilda vägar, om vars skötsel ingåtts ett avtal.

Vi har gjort en kommuninvånarenkät om vårt vinterunderhåll, och vi önskar respons av er om vintersäsongen som snart tar slut. Med hjälp av responsen kan vi förbättra våra underhållstjänster och säkerställa att det är möjligast tryggt och smidigt för alla kommuninvånare att röra sig på vintern. 

Vi uppskattar stort din respons, för vi strävar efter kontinuerligt efter att utveckla vår verksamhet och betjäna våra kommuninvånare bättre. 

Länk till enkäten:https://link.webropolsurveys.com/S/7285A2BF3827AA7F

Mer information om vinterunderhåll: https://kyrkslatt.fi/vinterunderhall/