Välj en sida

I Kyrkslätt arbetar för närvarande de uppsökande ungdomsarbetarna Sanna och Mona-Li. För det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet, ansvarar SVEPS uppsökande ungdomsarbetare Sabina och Ville.

Mona-Li och Sanna

De uppsökande ungdomsarbetarna närvarade förra veckan vid uppbåden på Kyrkslätts kommunhus där cirka 300 rekryter deltog. Vi deltog alla tre dagar och erbjöd stöd och handledning. I uppbåden deltog förutom Kyrkslätts uppsökande ungdomsarbetare också svenskspråkig förstärkning genom Sabina och Ville från Sveps. Dessutom följde de uppsökande ungdomsarbetarna Jens och Niklas från Grankulla och Borgå med uppbåden.

Uppbåden 2023

Det uppsökande ungdomsarbetet är en tjänst med låg tröskel för 15–28-åriga unga som bor i Kyrkslätt. Uppsökande ungdomsarbete är gratis och frivillig handledning bland annat i frågor som gäller arbetssökning, utbildning, välmående, boende och stöd. Uppsökande ungdomsarbete är också patrullerande arbete, alltså det rör sig där de unga finns bland annat i köpcentrum, ungdomslokaler och i närheten av järnvägen. Det uppsökande ungdomsarbetet samarbetar också med läroanstalterna där man presenterar verksamheten under skolbesök.

I Kyrkslätts har uppsökande ungdomsarbetare sitt kansli i Navigatorn. I Navigatorn, tillsammans med Navigatorns serviceexperter hänger vi med ungdomarna varje fredag på efter middag. Navigatorn ordnar hela hösten en CV- och arbetsansökningsklinik där du får handledning i arbetssökning. I Navigatorn håller experter inom olika områden regelbunden jour. De hjälper kunderna till exempel med frågor som gäller boende och utkomst.

Kontakt information:

Uppsökande ungdomsarbetare
Johanna Baarman
Johanna.baarman@sveps.fi
tfn. 050 555 9126