Välj en sida

Anmälan till höstlovsverksamheten 2022 för barn och ungdomar har börjat! Vi ordnar höstlovsaktiviteter i Veikkola, centrum och Masaby. Det finns mångsidiga höstlovsläger samt matlagningsverkstad att välja mellan. Dessutom ordnar vi gratis motionsinriktad höstlovsverksamhet med hjälp av hobbybilen på olika håll i kommunen, också på glesbygdsområdena. En del av verksamheten ordnas på båda inhemska språken. Du hittar närmare uppgifter om verksamheten som kräver anmälan i det elektroniska anmälningssystemet på adressen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

Ytterligare information och anmälan:

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

Villkor för avbokning av verksamheten:

Platserna fylls i anmälningsordning med beaktande av åldersgränserna. Du kan avboka lägerplatsen senast 3.10.2022 genom att ringa till vårt kansli, tfn 040-126 9404. Efter det kan platsen på lägret avbokas endast med läkarintyg, annars uppbär vi hela deltagaravgiften. Alla som anmält sig får ett lägerbrev per e-post i vilket lägerplatsen bekräftas eller det informeras om reservplats. 

Höstlovsverksamhetsarrangör:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster