Välj en sida

Serviceområdet för samhällsteknik i Kyrkslätts kommun inleder gatu- och byggnadsplaneringen för Klosterbrinken. Planeringen gäller Klosterbrinken, Abbotsvägen, Abbotsstigen, Munkgränden och Munkkullavägen.

I anslutning till planeringen har man redan utfört och kommer att utföra terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under våren 2022 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider.

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:  katusuunnittelu@kirkkonummi.fi