Välj en sida

Gatu- och byggnadsplaneringen för detaljplanen för Stallbacken i Kyrkslätts centrum inleds. Detaljplanen för Stallbacken har vunnit laga kraft 11.8.2023.

AFRY Finland Oy har valts till objektets planerare. Under vintern och våren utförs behövliga terrängmätningar på området i anslutning till planeringen.

Planeringen ska till vissa delar bli färdig redan under våren. Planeringen av hela området blir färdig senast i slutet av år 2024.

Mer information om projektet katusuunnittelu@kirkkonummi.fi eller projektchef Hannu Ruhanen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi