Välj en sida

Serviceområdet för samhällsteknik vid Kyrkslätts kommun håller på att inleda planeringen av området för Kyrkslättsvägens övergångsbro. Planeringsområdet gäller Kyrkslättsvägen, Munkkullavägen, Padissvängen och Stationshörnet.

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under våren 2022 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider.

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts.

Trafikledsverket fungerar som byggherre för projektet.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:  katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Kontaktuppgifter:                

Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, erkki.makela@vayla.fi

Hannu Ruhanen, Kyrkslätts kommun, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi

Ylva Wahlström, Kyrkslätts kommun, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Sami Rantala, Kreate Oy, sami.rantala@kreate.fi