Välj en sida

Fordon som parkerats fel på trottoarer och områden med parkeringsförbud stör och fördröjer underhållet av gatorna.

Man kan inte sanda trottoarerna ordentligt om gång- och cykelleden är full av parkerade bilar. Det är också svårt att ploga snön på gatorna på grund av felparkerade bilar.

Vinterns plogningssäsong har börjat, så underhållsenheten ber de som kör bil i kommunen parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena.

Fordonets chaufför är alltid skyldig att kontrollera trafikmärken som reglerar parkeringen samt informationsskyltar då hen parkerar.

Kommunen kan vid behov flytta ett fordon om det stör till exempel gatuunderhållet eller renhållningsarbetet.

Då gör man i allmänhet en närflyttning av fordonet, alltså flyttar fordonet till exempel till andra sidan gatan, en närliggande gata eller närmast möjliga parkeringsområde.

Det lönar sig alltså att vara uppmärksam när man parkerar sin bil.

Om ett märke med flyttningsuppmaning har lagts upp på gatuavsnittet, är det skäl att följa det. Annars är bilens ägare eller innehavare tvungen att betala en flyttningsavgift för flyttning av bilen.

Man meddelar om arbete som utförs på vägen och tillhörande uppmaning att flytta fordon med tavlor om flyttningsuppmaning minst två dygn innan man vidtar flyttningen.

Det lönar sig inte att parkera bilen på ett gatuavsnitt som märkts ut med flyttningsuppmaning under den tid som meddelas på skylten.

För kostnaderna som medförs av närflyttning av fordon ansvarar i allmänhet fordonets ägare eller innehavare.

Ytterligare information:

Underhållet av gatorna: https://www.kyrkslatt.fi/underhall

Lag om flyttning av fordon:
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20191508

kunnossapito@kirkkonummi.fi