Välj en sida

I stigens omedelbara närhet i området för Munkkullaparken kommer man att  fälla 19 träd som är i dåligt skick. En arborist har konditionsgranskat träden och konstaterat att det är nödvändigt att fälla dem. Orsaken till att träden är i dåligt skick är långt framskriden röta.

De fällda trädstammarna lämnas i skogen som markstammar. Markstammarnas syfte är att erbjuda livsmiljö för olika organismer.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi