Välj en sida

I princip får man coronaintyg från det land där man har fått vaccinet. I Kyrkslätt kan du få ett EU-coronaintyg, det vill säga ett coronapass, om Kyrkslätt är din hemkommun eller på basis av annan långvarig vistelse.

 

Inlämning av ansökan om EU-coronaintyg 

Du kan lämna en ansökan genom att besöka Kyrkslätts hälsocentrals arkiv eller skicka oss kopior av de dokument som krävs och dina kontaktuppgifter per brev.

Adress:

Kyrkslätts hälsocentral, arkivet

Coronaintyg

Tjänstevägen 1

02400 Kyrkslätt

 

För att vi ska kunna göra ett EU-coronaintyg på basis av vaccinationer ska du ha:

 • Ett identitetsbevis
 • Ett eventuellt intyg över långvarig vistelse i Kyrkslätt (uppehållstillstånd eller motsvarande)
 • Ett vaccinationsintyg från det land där du har fått vaccinen. Intyget måste innehålla följande uppgifter:
  • den vaccinerade personens namn och födelsedatum
  • det givna vaccinet
  • orten där intyget utfärdades och datum
  • vaccingivarens underskrift och stämpel eller motsvarande bekräftelse
  • intyget eller den bestyrkta översättningen av det ska vara på finska, svenska eller engelska

Ett EU-coronavaccinintyg kan bara beviljas för de vaccinpreparat för vilka Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd eller som är på WHO:s nödanvändningslista.

Godtagbara vaccinationsserier i Finland

 

När vi har mottagit din ansökan är vi vid behov i kontakt med dig för att begära ytterligare uppgifter per telefon. EU-coronaintyget kommer att synas på omakanta.fi, och du kan hämta det i pappersformat på hälsocentralens arkiv. Vi skickar dig besked per SMS när intyget är färdigt.

Vi behandlar ansökningarna i den ordning som de kommer. Om de inlämnade dokumenten inte motsvarar de ovan nämnda kriterierna eller om den givna vaccinationsserien inte motsvarar de kriterier som EU fastställt kan beslutet vara negativt. I fråga om negativt beslut ges ett skriftligt beslut och en besvärsanvisning som skickas till dig per post.