Välj en sida

Under de senaste veckorna har det rikliga snöfallet och temperaturväxlingarna orsakat utmaningar för gatuunderhållet.

Is och snösörja har bildat vallar, guppar och gropar på gatorna. Smältvattnet har på sina ställen samlats i stora pölar, diken svämmar över på många ställen och vattnet rinner inte igenom frusna vägtrummor. Läget är utmanande och vi ber om tålamod och uppmanar till försiktighet.

Fastighetsägarens/-innehavarens ansvar

Ansvaret för dagvatten på allmänna områden fördelas mellan kommunen och fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren.

Fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren har renhållningsskyldighet, vilket innebär bland annat avlägsnande av löv, marksubstanser och skräp från dagvattenbrunnarnas gallerlock samt avlägsnande av material som orsakar proppning från dikestrummornas öppningar.

Underhållstjänsterna svarar för att kommunens dagvattensystem fungerar, så kontakta oss i ärenden som gäller underhållet av det. Igenproppade brunnar öppnas enligt behov.

– igenproppade dagvattenbrunnar
– igenproppade trummor
– rensning av utloppsdiken på kommunens område

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.