Välj en sida

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppmuntrar alla som rekommenderas en boosterdos av coronavaccin under vintern att ta den så fort som möjligt. Vinterns boostervaccin skyddar äldre personer och andra som hör till riskgruppen mot allvarlig coronavirussjukdom och dödsfall. Det lönar sig även att ta influensavaccinet samtidigt. Vaccinet minskar följdsjukdomar efter influensa, dödsfall och risken för sjukhusvård eller institutionsvård. 

Det lönar sig att ta de rekommenderade vaccindoserna både mot corona och influensa ännu före jul om möjligt.  Många träffar sina närstående på julen, så det vore bra att bilda ett skydd före det.

Riskgrupperna i fråga om corona och influensa är nästan desamma

THL rekommenderar boosterdos av coronavaccin för alla personer som fyllt 65 år, personer som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper och personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist. En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av kraven i destinationslandet för en resa.   

Boostervaccinet kan tas när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. I fråga om målgrupperna för boosterdosen räknas det inte längre hur många vaccin man tidigare har fått eller hur många gånger man eventuellt har haft corona eller exponerats för viruset. 

Följande personer är berättigade till avgiftsfri influensavaccination: 65 år fyllda personer, personer som hör till riskgrupper för allvarlig influensa på grund av sjukdom eller behandling, gravida och barn i åldern 6 mån.–6 år. Berättigade till avgiftsfri vaccinering är dessutom närstående till personer som är särskilt mottagliga för allvarlig influensa, personal inom social- och hälsovård och läkemedelsvård och personer som inleder sin militärtjänstgöring. 

Tidsbeställning

Det finns ännu vaccinationstider för i år, och det kommer flera tider till januari.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid till influensavaccinering elektroniskt, www.kyrkslatt.fi/ehalsa  Tjänsten kräver autentisering.

Alternativt kan du boka tid genom att ringa hälsocentralens servicenummer kl. 8–15.30 på numret 09-29683401.

Boostervaccin mot corona kan ges i samband med en tidsbokad influensavaccination.

Barn under 7 år vaccineras på rådgivningen. Vänligen boka vaccinationstid på rådgivningarnas tidsbeställningsnummer. Tyvärr går det inte att boka tid åt barnen elektroniskt.

Om du enbart bokar tid till coronavaccinering, gör det i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. 

Kommunhusets vaccinationsställe stängs vid årsskiftet

Kommunhusets vaccinationsställe stängs vid årsskiftet. I fortsättningen ges vaccinen i Välfärdscentralen.