Välj en sida

Den ledda motionen börjar 28.8I dessa grupper finns ännu lediga platser, bekanta dig med beskrivningen av grupperna och anmäl dig: https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?l=sv

Seniorhålligång (101), grunda delen i stora bassängen

Måndagar kl. 8–8.45

Vattengympa för seniorer i gott skick. Gympan främjar kroppskontrollen, den grundläggande uthålligheten, balansen och stärker muskelstyrkan.

Seniorgympa (157), Masaby allaktivitetshus

Onsdagar kl.12–13

Konditionsjumpa med muskelvårdsrörelser som upprätthåller funktionsförmågan, balansövningar och tänjningar som främjar rörligheten. Gruppen är avsedd för personer som motionerat lite förut, men någon hård träningen är det inte fråga om, så välkommen med låg tröskel.

Ladies (113), simhallens nedre sal

Onsdagar kl. 14–15

Lugn motion i salen med styrke-, balans- och koordinationsövningar med redskap samt tänjning. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå.

KOM IGÅNG!-smågrupp med låg tröskel (125), simhallen

Onsdagar kl. 18–19

Kursen erbjuder en möjlighet att röra på sig utan förväntningar på kunden. Vi börjar tillsammans bygga upp en grund för trygg träning. Smågruppsverksamheten förenar på ett trevligt sätt individuell handledning och gruppträning. Vid träffarna tränar vi tillsammans och lär oss mångsidigt olika motionsformer. Varje vecka har ett eget tema, vilket gör det möjligt att hitta en passlig motionsform. För smågruppen konstrueras ett individuellt träningsprogram, som man kan fortsätta med på egen hand efter kursen. På kursen finns det plats för 6 deltagare.

Gymträning (134), simhallens gym

Torsdagar kl. 12.45–13.45

Avsedd för personer som kan träna självständigt. Målet är att upprätthålla och öka muskelstyrkan.

Morgonhålligång (118), djupa delen i stora bassängen

Fredagar kl. 7.30–8.15

Vattenjumpa i djupt vatten vilken utvecklar kroppskontrollen och balansen samt stärker i synnerhet bålmusklerna. Vattenjumpa avsedd för seniorer och personer i arbetsför ålder i gott skick.

Lätt vattengympa (159), terapibassängen

Fredagar kl. 9–9.45

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Gruppen är lämplig för dig som vill börja med motionsidrott eller som rehabiliteras efter skada men kan röra dig på egen hand.