Välj en sida

Av kommuninvånare som fyllt 18 år har 89,8 procent fått sin första vaccindos, 87,5 procent fått sin andra dos och 63,5 sin tredje dos. Av 5-17 -åriga kommuninvånare har 48,1 procent fått sin första vaccindos, 34,1 procent fått sin andra dos och 0,3 procent sin tredje dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 96,3 procent fått den första vaccindosen, 90,8 procent den andra dosen och 80,9 procent den tredje dosen. Av 75–79-åringarna har 96,2 procent fått den första vaccindosen, 95,0 procent den andra dosen och 88,2 procent den tredje dosen. Av 70–74-åringarna har 97,0 procent fått den första vaccindosen, 96,0 procent den andra dosen och 87,2 procent den tredje dosen.

Av 65–69-åringarna har 93,5 procent fått den första vaccindosen, 92,7 procent den andra dosen och 81,4 procent den tredje dosen Av 60–64-åringarna har 93,9 procent fått den första vaccindosen, 92,6 procent den andra dosen och 82,4 procent den tredje dosen.

Av 55–59-åringarna har 92,3 procent fått den första vaccindosen, 91,3 procent den andra dosen och 76,8 procent den tredje dosen. Av 50–54-åringarna har 92,6 procent fått den första vaccindosen, 91,5 procent den andra dosen och 74,3 procent den tredje dosen.

Av 45–49-åringarna har 91,5 procent fått den första vaccindosen, 89,9 procent den andra dosen och 65,7 procent den tredje dosen.

Av 40–44-åringarna har 88,3 procent fått den första vaccindosen, 86,4 procent den andra dosen och 59,0 procent den tredje dosen.

Av 35–39-åringarna har 84,3 procent fått den första vaccindosen, 81,8 procent den andra dosen och 47,0 procent den tredje dosen. Av 30–34-åringarna har 79,7 procent fått den första vaccindosen, 75,7 procent den andra dosen och 36,3 procent den tredje dosen.

Av 25-29 -åringarna har 79,0 procent fått den första vaccindosen, 74,7 procent den andra dosen och 30,0 procent den tredje dosen. Av 18-24 -åringarna har 86,6 procent fått den första vaccindosen, 81,8 procent den andra dosen och 30,7 procent den tredje dosen.  

Av 12-17-åringarna har 88,4 procent fått den första vaccindosen, 83,2 procent den andra dosen och 0,7 procent den tredje dosen. Av 5-11-åringarna har 34,9 procent fått den första vaccindosen och 4,8 procent den andra dosen.

Antalet administrerade vaccindoser i Kyrkslätt är 75 022. Allt som allt 88 409 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor.  55 procent av proverna har varit positiva under de senaste sju dagarna. Det totala antalet smittfall är 6 038.

Veckorna 5 + 6 var incidensen 2 547 och veckorna 6 + 7 var incidensen 2 285. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området var 1 544 (veckorna 6 + 7).

 Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.