Välj en sida

Coronaprojektbidrag i Kyrkslätt 2022: Barn och unga tillbaka till hobbyverksamheten

Det här året erbjuds lokala fritidsföreningar en särskild möjlighet att satsa på att uppliva och utveckla verksamheten för barn och unga.
Bildnings- och fritidsnämnden i Kyrkslätts budget har anvisats en engångsökning av bidragsanslagen på 50 000 euro för coronaprojektbidrag för idrotts-, kultur- och ungdomsorganisationer år 2022. Målet med dessa bidrag är utveckling av hobbyverksamheten för barn och unga och att få hobbyutövarna tillbaka till hobbyerna.

I ansökan ska man redogöra för på vilket sätt verksamheten som ansökan gäller utvecklar barns och ungas hobbyverksamhet och lockar utövarna tillbaka till fritidsintressena. Målgruppen för den planerade verksamheten ska vara barn och unga under 18 år i Kyrkslätt och verksamheten ska ordnas i Kyrkslätt.

Idrottstjänsternas coronaprojektbidrag 2022

Detta projektbidrag kan sökas av i Kyrkslätt registrerade föreningar som är berättigade till verksamhetsbidrag eller föreningar som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara idrotts-/friluftsverksamhet.

– Ansökningstid 31.3.2022 före kl. 15.30, 25 000 €
– Anvisningar och blanketter för idrottsföreningar: https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-till-idrottsforeningar

Ungdomstjänsternas coronaprojektbidrag 2022

Detta projektbidrag kan sökas av registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar med säte i Kyrkslätt av vars medlemmar 2/3 är Kyrkslättsbor under 29 år. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserade så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga.

– Ansökningstid 31.3.2022 före kl. 15.30, 6 000 €
– Anvisningar och blanketter för ungdomsföreningar: https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-till-ungdomsforeningar

Kulturens coronaprojektbidrag 2022

Detta projektbidrag kan sökas av i Kyrkslätt registrerade föreningar eller föreningar som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara kulturverksamhet.
Bidrag kan också sökas av oregistrerade föreningar eller grupper med minst 3 medlemmar, av vilka minst 1 är från Kyrkslätt.

– Ansökningstid 31.3.2022 före kl. 16.00, 12 000 €
– Ansökningstid 30.9.2022 före kl. 16.00, 7 000 €
Anvisningar och blanketter för kulturföreningar: https://www.kyrkslatt.fi/bidrag-for-kulturforeningar

Bidragsärenden behandlas under Vinterforumet för kultur 10.2.2022

Vinterforum för kultur 2022 hålls som distansmöte torsdag 10.2.2022 17.00–18.30. Vid forumet behandlas bidragen till lokala kulturföreningar 2022, Kyrkslättsdagarna för detta år, planering av programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt andra aktuella ärenden. Anmälan per e-post till kultursekreterare Antti Airaksinen (antti.airaksinen@kirkkonummi.fi).
Anmäl dig genast och dela med dig av informationen om forumet!
https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/sv-FI/page/61dc31ac9d19ec2b731caae2