Välj en sida

Kyrkslätts och Vichtis kommuner har publicerat Kuntien kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohje (Kommunernas bygganvisning för kostnadseffektivt klimatarbete, finns bara på finska), som beskriver faser för byggande av en hållbar modell för kommunalt klimatarbete.

Bygganvisningen är till stöd framför allt för små och medelstora företag där målen och praxis för klimatarbetet ännu planeras. Också de kommuner som framskridit längre i klimatarbetet kan ur anvisningen plocka enstaka medel eller idéer för utvecklingen av klimatarbetet. I arbetet har man strävat efter att beakta de kommande ändringarna i klimatlagen, och kommunen kan använda anvisningen som hjälp när de kommunala skyldigheterna enligt klimatlagen verkställs.

Anvisningen har gjorts som en del av Kyrkslätts och Vichtis gemensamma projekt Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli (modellen för kostnadseffektivt klimatarbete i en liten och medelstor kommun), som finansierats av miljöministeriet. Bygganvisningen baserar sig på de observationer som gjorts i projektkommunerna, de identifierade flaskhalsarna, framgångarna och misslyckandena.

– Både i Vichtis och i Kyrkslätt har vi redan länge utfört klimatarbete, men vi har inte klarat oss utan strul. Med bygganvisningen för kostnadseffektivt klimatarbete strävar vi efter att dela lärdomar för andra kommuner ska kunna gå en rakare och snabbare väg för att bli livskraftiga och klimathållbara kommuner, berättar klimatkoordinator Vera Järvenreuna.

Anvisningen består av fem olika faser i riktning mot en modell för kostnadseffektivt klimatarbete; uppställning av klimatmålen, uppgörande av en plan, uppföljning av arbetet, konsekvensbedömning och koppling av arbetet i kommunens ekonomiplanering. I anvisningen finns dessutom tips i anslutning till engagemang i klimatarbetet, klimatkommunikation och samarbete med intressentgrupper.

– Förteckningen är inte heltäckande, utan sammanställer våra projektkommuners syn på de faktorer som stöder kostnadseffektivt klimatarbete. Varje kommun är unik, och medlen för klimatarbetet ska anpassas efter kommunens verksamhet, fortsätter Järvenreuna.

Bygganvisningen för kostnadseffektivt klimatarbete kan läsas på Kyrkslätts Hiku-sidor.