Välj en sida

Gatuplanerna för Festbergets område och Åminnevägen godkändes 1.7.2022. Begäran om omprövning har lämnats in hos Helsingfors förvaltningsdomstol, så projektets byggnadsskede skjuts upp.

Enligt preliminär bedömning kan projektet starta först nästa år. Fördröjningen har tills vidare ingen inverkan på tidtabellen för gatu- och byggnadsplaneringen på det intilliggande detaljplaneområdet för Tollsbacken. Ramboll Finland Oy planerar båda objekten.

 

Festbergets detaljplan har vunnit laga kraft år 2021 och byggandet av gator skulle inledas den här hösten.

 

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:  katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

 

Hannu Ruhanen

Projektchef

Kyrkslätts kommun/kommunaltekniska tjänsterna