Välj en sida

Byggandet av gator och kommunalteknik på området Bjönsbacken inleds i slutet av juli. I entreprenaden saneras Tinavägen, Suomelastigen och Köpasstigen. På området byggs också en gata med namnet Bodgränden, gång- och cykelvägen Bodstigen och ett parkstråk. 

Under entreprenaden kommer det att finnas tillfälliga trafikarrangemang på området vilka inverkar på fordons- och gång- och cykeltrafiken. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid de tillfälliga trafikarrangemangen. På området utförs också brytning.

Entreprenaden ska bli färdig i maj 2024.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

 

Ytterligare information om entreprenaden:

Mikko Teikari

Byggplatschef

VM Suomalainen Oy

tfn 050 4114 768

mikko.teikari@vmsuomalainen.fi

 

 

Saara Koivumäki

projektingenjör

Kyrkslätts kommun

saara.koivumaki@kirkkonummi.fi