Välj en sida

Byggandet av dagvattenkonstruktionerna på Kärrvägen i Kyrkslätts centrum inleds. Arbetet börjar 24.7.2023 och beräknas blir färdigt före utgången av februari år 2024.

Arbetsområdet omfattar Torgvägens och Kärrvägens korsningsområde och korsningen mellan Kärrvägen, Rosbergsstigen och Överbyvägen.

Trafikarrangemangen på arbetsplatsen förändras. I trafikarrangemangen beaktas gång- och cykeltrafiken, fordonstrafiken, varuleverantörerna och räddningstrafiken.

Arbetet utförs i regel måndag–torsdag och möjligtvis någon enstaka fredag. Arbeten som orsakar större buller utförs mellan kl. 7 och 18.

 

Ytterligare information om objektet:

Tero Sulin

Maisemarakennus Viitanen Oy

fornamn.efternamn@maisemarakennus.com

tfn 0401979492

 

 och

 

Hannu Ruhanen

Kyrkslätts kommun

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi