Välj en sida

Fullmäktigegrupperna samlades 30.10–31.10 för att behandla sina ändringsförslag i kommundirektörens budgetförslag.

Resultatet av förhandlingarna blev att man bland annat beslutade tidigarelägga och främja motionsprojekt som stöder kommuninvånarnas välbefinnande. I och med HRT:s nya biljettpriser kommer kommunens betalningsandel att minska med 262 000 euro, varav 50 000 euro överförs till finansierng av utfärdsskjutsar för skolelever.

– Fullmäktigegrupperna förhandlade i god anda. Jag tackar alla beredare och beslutsfattare för ett gott engagemang, berättar Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas.

– Den upprättade budgeten utgör en god grund för det kommande. Kyrkslätt vill stärka livskraften och kommunens utveckling, fortsätter Sailas.

– Kyrkslätt övergår till en tid med en livskraftig bildningskommun mitt i osäkerheten. Jag vill tacka varje grupps förhandlare och tjänsteinnehavare för ett gott samarbete för uppnående av en förhandlingslösning med en intensiv tidtabell. Den nu förhandlade budgeten svarar mot utmaningarna med Kyrkslätts ökande investeringar, skuldhållbarhet och kommunekonomi i en nya situation, säger förhandlingsdelegationens ordförande Urho Blom (saml.).

– Beslutsfattarna har velat ta hänsyn till tjänster för alla kommuninvånare, främjande av välbefinnande, motion och kultur, smidig planläggning och markanvändning samt försäkra sig om kunskapsbaserad ledning. Klimatbudgeten, som införts i budgetboken, är ett nytt element som för sin del visar vägen framåt, berättar Blom.

Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar årets budget 6.11. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten för år 2024 vid sitt sammanträde 13.11.