Välj en sida

Vi börjar med borstningarna av sandningssand genast då nattfrosten är förbi.

Det finns mycket sandningsmakadam på gatorna, och det går naturligtvis åt mycket tid 

till att avlägsna den.

Vi ber kommuninvånarna att iaktta parkeringsförbudsmärkena och märkena med

flyttningsuppmaning som eventuellt sätts upp för underhållsarbeten. Felparkerande bilar stör underhållet av gatorna och gör det avsevärt långsammare.

Vi strävar efter att fukta den sand som borstas för att förebygga damm, men när man

borstar sand stiger det alltid damm upp i luften.

Sandborttagningen sker i ordning enligt skötselklassificeringen.

Ta kontakt

Respons och frågor om underhållet kan lämnas via det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden son lämnats via responssystemet läses och skickas till de

sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8-16 på numret 040 864 9084

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi