Välj en sida

Kyrkslätts vattens störningsmeddelanden från ditt område är lättillgängliga i form av textmeddelanden direkt till din egen mobiltelefon.

För att ta emot textmeddelanden behöver du inte ha något vattenavtal i ditt namn, för vi meddelar om störningar utgående från adressuppgifterna.

Tjänsten når automatiskt alla dem som fyllt 18 år och som bor i området och vars telefonnummer är offentligt. Också andra kan lägga till sitt nummer till tjänsten. Dessutom kan man ta bort telefonnumret ur tjänsten och på så sätt förbjuda sändning av meddelanden.

Du kan ta den avgiftsfria textmeddelandetjänsten i bruk på adressen: https://kirkkonummi.keyaqua.keypro.fi/keyaqua_customer_registration/

Störningsmeddelanden på karta: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

Mer information om hur man använder tjänsten:

vesi@kirkkonummi.fi