Välj en sida

På grund av att element ska lyftas på byggarbetsplatsen förekommer det avvikande trafikarrangemang på Framnäsvägen.

Det lyfts element på Framnäsvägen 9.2.2022 och 16.2.2022. På området sätts upp vägmärken med flyttningsuppmaning och parkeringsförbud så att man kan ploga och avlägsna snövallarna från vägkanterna och så att trafiken löper medan elementen lyfts.

Vi ber bilister, cyklister, fotgängare och andra trafikanter som rör sig på området att vara extra försiktiga under de exceptionella trafikarrangemangen.

På grund av byggplatsen är det också mycket tung fordonstrafik på Framnäsvägen.

Vi beklagar olägenheterna som förorsakas av lyftarbetena.

Du får mer information om arbetena genom att skicka e-post till adressen: kunnossapito@kirkkonummi.fi