Välj en sida

Anmälan till sommarverksamheten för barn och ungdomar har börjat.  Vi ordnar sommaraktiviteter i Veikkola, centrum och Masaby under sommaren 2022. På programmet står bl.a. sommarklubbar och läger med matlagning, cirkus och teater. Dessutom ordnar vi gratis motionsinriktad sommarverksamhet med hjälp av hobbybilen på olika håll i kommunen, också på glesbygdsområdena. En del av verksamheten ordnas på båda inhemska språken. Du hittar närmare uppgifter om verksamheten som kräver anmälan i det elektroniska anmälningssystemet på adressen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

Ytterligare information och anmälan:

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

Villkor för avbokning av verksamheten:

Platserna fylls i anmälningsordning med beaktande av åldersgränserna. Du kan avboka lägerplatsen senast 18.5 före kl. 15.30 genom att ringa till vårt kansli, tfn 040-126 9404. Efter det kan platsen på lägret avbokas endast med läkarintyg, annars uppbär vi hela deltagaravgiften. Alla som anmält sig får ett lägerbrev per e-post i vilket lägerplatsen bekräftas eller det informeras om reservplats. Sommarverksamheten ordnas om coronasituationen och begränsningarna möjliggör det. Ändringar i verksamheten och antalet kunder är möjliga.

Sommarverksamhetsarrangör:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster