Välj en sida

Trafikarrangemangen på Munkkullavägen ändras under vecka 12. Fordonstrafikrutten österut flyttas till sin slutliga plats, lite söderut. Trafiken västerut förblir oförändrad tills vidare. Gång- och cykelrutterna ändras inte heller.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför!

Ytterligare information ges vid behov av:

Teijo Hyvärinen

Byggplatschef

tfn +358 40 565 8403

Destia