Välj en sida
kirkkonummi

En bra plats att leva och bo

Kyrkslätt är en lugn, vacker och naturnära plats där det är gott att leva och där alla är välkomna. Syftet med detta infopaket är att underlätta livet och integreringen i Kyrkslätt genom att berätta om olika tjänster, naturen, hobbymöjligheterna och mycket annat. Integrationstjänsterna hoppas att sidorna är till glädje för såväl nya som gamla kommuninvånare.

Om du dessutom vill få integrationstjänsternas nyhetsbrev med aktuella ärenden, kan du beställa det här.