Välj en sida
kirkkonummi

Att bosätta sig i Kyrkslätt

Det kan vara svårt att flytta till ett nytt område, och den nya invånaren kan ha många frågor och behov av hjälp. Som stöd för den nya invånaren har utarbetats många broschyrer på flera språk, t.ex. InfoFinland.fi https://infofinland.fi/sv  och guiden Välkommen till Finland https://tem.fi/sv/valkommen-till-finland. Broschyrerna innehåller viktig information, så det lönar sig att bekanta sig med dem.

Integration och rådgivning för invandrare

Broschyrerna besvarar inte alltid just din fråga, eller de kan vara för svåra att förstå då man inte känner till det finländska samhället. Därför behöver man ibland individuell hjälp. I Kyrkslätt kan du be om hjälp och råd gratis på många ställen.

Integrationstjänsterna

Kyrkslätts kommuns integrationstjänster erbjuder nya Kyrkslättsbor som flyttat till Finland information om kommunens tjänster och det finländska samhället. Integrationstjänsterna hjälper och ger råd i olika vardagsfrågor. Av integrationstjänsterna får du vid behov hjälp också med att uträtta ärenden hos myndigheter så som Fpa, Migri och AN-byrån. 

Av integrationstjänsterna får du hjälp på finska eller engelska, men vid behov kan man använda telefontolkning.

Uppgifter om integrationstjänsternas mottagningstider finns här: https://kirkkonummi.fi/integrationstjanster/.

Du kan kontakta integrationstjänsterna genom att skicka e-post på adressen kotouttaminen@kirkkonummi.fi eller genom att fylla i en blankett för kontakttagande på integrationstjänsternas webbplats  

Navigatorn

Navigatorn Kyrkslätt är rådgivningstjänster som riktas till Kyrkslättsbor under 30 år. Där kan du uträtta ärenden utan tidsbokning må–fr kl. 8.30–16.00. På Navigatorn får du stöd i problem i vardagen eller hjälp med t.ex. arbete, studieplats eller att hitta en hobby. Du kan besöka Navigatorn ensam eller med dina föräldrar.

https://www.kyrkslatt.fi/navigatorn-kyrkslatt

Luckan Kyrkslätt

Luckan Kyrkslätt erbjuder invandrare information och rådgivning om att söka arbete eller studieplats, språkstudier och tjänsterna på området. Luckan ordnar också olika träffar och evenemang där du kan bekanta dig med andra, diskutera och lära dig språk.

Luckans adress är Saloviusvägen 3 (Kauppakeskus Kirsikka), 02400 Kyrkslätt

International House Helsinki

Inflyttare i Kyrkslätt kan fråga råd och uträtta myndighetsärenden på International House i Helsingfors.  Ytterligare information finns på sidan https://ihhelsinki.fi/

Inledande kartläggning och integrationsplan

Vid invandrarens inledande kartläggning utreds vilka tjänster du skulle ha nytta av för att integreras i Finland. Den inledande kartläggningen görs på arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) i köpcentret Sello i Alberga och i Kyrkslätts integrationstjänster.

AN-byrån eller integrationstjänsterna gör upp en integrationsplan med dig på basis av kartläggningen. Via AN-byrån kan du söka till en integrations- eller arbetskraftsutbildning för att lära dig finska eller svenska.

https://toimistot.te-palvelut.fi/espoo

https://infofinland.fi/fi/settling-in-finland/integration-into-finland

Behöver du tolk?

Om du inte kan finska eller svenska och saknar ett gemensamt språk med myndigheten, beställer myndigheten en tolk, som oftast är avgiftsfri för dig. Du kan använda dig av tolk också i andra situationer om du beställer och betalar tolken själv.

Ytterligare information finns på sidan https://infofinland.fi/sv/settling-in-finland/do-you-need-an-interpreter.

Ekonomiska problem

Om dina inkomster och medel inte räcker till levnadskostnaderna kan du söka hjälp av Folkpensionsanstalten (Fpa). På Fpa:s servicekontor kan man reda ut vilket ekonomiskt stöd du är berättigad till. Där får du också råd om hur stödet söks.

Du kan också få stöd och ekonomisk rådgivning på Västra Nylands välfärdsområdes socialtjänster https://www.luvn.fi/sv/tjanster/socialservice/ekonomiskt-stod/utkomststod.

Om du inte har råd att betala hyran kan du fråga råd också av Kyrkslätts kommuns boenderådsgivning. https://www.kyrkslatt.fi/boenderadgivning

Du kan söka hjälp till ekonomiska problem också av Ekonomi- och skuldrådgivningen per e-post eller telefon eller genom att komma överens om ett möte eller en chatdiskussion. Bli inte ensam med dina ekonomiska bekymmer; problemet blir bara värre om det inte reds ut. https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/sv/index.html