Välj en sida
kirkkonummi

Finska och svenska i Kyrkslätt

Språket är nyckeln till allt. Utan språkkunskaper kan man inte tala om integration och delaktighet: utan språkkunskaper är du alltid lite utomstående och du får inte all den information som skulle göra ditt liv lättare och bekvämare.

Kyrkslätt är en tvåspråkig kommun. Du kan använda finska eller svenska hos alla tjänster i kommunen. Du kan använda språket på olika språkkurser, på språkcaféer och i vänverksamheten.

Språkutbildning

Om du har anmält dig som arbetssökande hos Arbets- och näringsbyrån kan du studera finska eller svenska i integrationsutbildningen. Denna språkutbildning är gratis.

TE-byrån ordnar också korta språkutbildningar för olika branscher. På dessa kurser studerar man fackterminologi och de innehåller en praktikperiod i arbetslivet.

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt ordnar kurser på olika nivåer i finska och svenska språket. De är avgiftsbelagda.

Information om språkkurser på Medborgarinstitutet i Kyrkslätt finns på institutets webbsidor. https://www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet

Du kan också delta i kurser på Helsingfors, Esbo och Vanda arbetarinstitut och i andra kurser som ordnas i huvudstadsregionen. Du hittar mer information om dem på https://finnishcourses.fi/

Opi suomea! nybörjarkurs i finska

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt ordnar på hösten och våren nybörjarkurser i finska. Kurserna är avsedda för föräldrar som sköter sitt barn hemma och andra som övar läs- och skrivkunnigheten och som inte har möjlighet att delta i den språkutbildning som AN-byråerna ordnar.

När man kommer till kursen behöver man inte alls kunna finska. Under kursen är avsikten att lära sig att uträtta enkla ärenden i vardagen på finska.

Också barn under 2,5 år som inte är i dagvården är välkomna på kursen. På platsen finns en skötare som ger hjälp med att sköta barnen då föräldrarna är på kurs.

Om du är intresserad av utbildningen, kontakta AN-byrån, integrationstjänsterna eller medborgarinstitutet: opistot@kirkkonummi.fi.

Språkstudier på nätet

Du kan också självständigt studera språk via nätet. På webbplatsen https://finnishcourses.fi/ finns också avgiftsbelagda nätkurser.

På nätet finns också gratis nätkurser: Du kan söka information om språkstudier på nätet här:

https://kielikoulu.yle.fi/#/ Yle Språkskolan innehåller tv-program med textning tillgänglig på flera språk.

Vänverksamhet, språkcaféer och mötesplatser

Man kan lära sig språk och stärka de förvärvade språkkunskaperna genom att prata finska eller svenska med andra.

På medborgarinstitutet finns det många kurser där man lär sig nya färdigheter: till exempel träslöjd, keramik, vävning, matlagning eller konstämnen. På dessa kurser pratar man också mycket och man lär känna andra människor. Genom att välja en intressant kurs kan du också lära dig språk av andra deltagare. https://www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet

Röda Korsets svenska avdelning i Kyrkslätt (FRK) ordnar språkcaféer. Du får närmare information om dem genom att skicka e-post till FRKKyrkslatt@gmail.com.

Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) ordnar vänverksamhet och upprätthåller ett familjecafé där du kan bekanta dig med finländska familjer. Mer information hittar du på webbplatsen för MLL:s Nylands distrikt (på finska): https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/ystavaperhetoiminta/ och https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/perhekahvilat/

Luckan Kyrkslätt håller en Prata svenska-grupp, som är en svenskspråkig samtalsgrupp öppen för alla. Luckan Kyrkslätt ordnar rådgivning, verkstäder och olika träffar och evenemang för invandrare. På dem kan du lära känna andra och även lära dig språk. https://kyrkslatt.luckan.fi/suomeksi-in-english/

I huvudstadsregionen finns det också andra mötesplatser där du kan lära känna människor.

I huvudstadsregionen finns flera språkcaféer. Man kan delta i en del av dem gratis även via Skype.

Nära Kyrkslätt finns också Invånarhuset Kivenkolo i Esboviken, där olika klubbar samlas och olika evenemang ordnas. Integrationsfrämjande är ett av målen för Kivenkolos verksamhet. Närmare information om verksamheten hittar du här: https://www.facebook.com/AsukastilaKivenkolo/

I huvudstadsregionen finns också flera Vi läser tillsammans-grupper, som erbjuder språkundervisning för dem som hamnar utanför den officiella utbildningen. Information om grupperna i huvudstadsregion hittar du här (på finska): https://luetaanyhdessa.fi/world/

På sidan https://kotoutumisentukena.fi/sv/forstasidan finns täckande information om studiemöjligheter i Esbo och Helsingfors.