Välj en sida
kirkkonummi

Arbete och företagsamhet i Kyrkslätt

Var hittar man jobb

Du kan söka jobb på Internet med sökuttrycket ”lediga jobb”. Du kan också självmant skicka en ansökan till en intressant arbetsgivare.

Nylands arbets- och näringsbyrå (AN-byrå) hjälper dig att söka jobb. https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/yhteystiedot  Det närmaste verksamhetsstället ligger i Esbo, Offciersgatan 3 B, 02600 Esbo. AN-byråns tjänster är avgiftsfria.

Anmäl dig som arbetssökande till AN-byrån när du vet att du blir arbetslös. Om villkoren uppfylls kan du få arbetslöshetsförmån från och med anmälningsdagen för den tid då din arbetssökning på AN-byrån är i kraft. 

Du kan också få hjälp med arbetssökning hos International House Helsinki.

Startup Refugees hjälper invandrare att hitta jobb och stöder dem också med att starta ett företag.

Invandrare får rådgivning om arbetssökning också på Luckan på adressen Saloviusvägen 3, Köpcentret Kirsikka.

Om du är under 30 år kan du få hjälp med arbetssökning på Navigatorn i Kyrkslätt på adressen Kyrkstallsvägen 1.

Om du är kommuninvånare och har varit arbetslös i minst 12 månader kan kommunens sysselsättningstjänster hjälpa och söka möjligheter till lönesubvention hos Kyrkslätts kommun. Det företag eller den förening som anställer dig kan ha en möjlighet till kommuntillägg för sysselsättning (regleringsstöd). Du kan kontakta tyollisyys@kirkkonummi.fi.

Beskattning

Du hittar mer information om beskattningen i Finland här: https://infofinland.fi/sv/work-and-enterprise/taxation

Kyrkslättsborna uträttar sina ärenden på huvudstadsregionens skattebyrå. Dess kundbetjäningsställe ligger i Helsingfors på adressen Tavastvägen 15, 00500 Helsingfors, telefon: 029 512 000. Du kan också uträtta skatteärenden på internet. https://vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/

Hos International House Helsinki finns Skatteförvaltningens serviceställe för internationella kunder. Där kan du söka skattekort och få rådgivning som gäller beskattningen. Boka tid i förväg.

Problem på arbetsplatsen

Be om hjälp om du har problem på din arbetsplats, dina arbetsförhållanden är dåliga, du inte lyckas avtala om lönen, måste jobba för mycket eller har blivit diskriminerad eller utnyttjad på din arbetsplats. I mobilappen Work Help Finland får du på 26 språk information om dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare i Finland. https://migri.fi/sv/mobilapplikationen-work-help-finland

I appen hittar du också de mest centrala instanserna som erbjuder hjälp, om du misstänker att du har blivit felbemött.

Du kan även söka hjälp via webbplatsen ihmiskauppa.fi, eller kontakta regionförvaltningsverkets arbetarskydd antingen per e-post, tyosuojelu.etela@avi.fi , eller genom att boka tid per telefon 0295 016 610.

Här hittar du mer information om utnyttjade av arbetskraft: https://www.riku.fi/sv/olika-brott/utnyttjande-av-arbetskraft/

Diskriminering och rasism är förbjudet i Finland. Det förekommer ändå. På diskrimineringsblankettens webbplats https://syrjinta.fi/sv/framsida finns också en blankett på vilken du kan anmäla att du misstänker att du har blivit diskriminerad i rekryteringen eller på arbetsplatsen eller att du har upplevt eller upptäckt diskriminering.

Företagande i Kyrkslätt

Om du överväger att starta ett företag hittar du massor av nyttig information på Suomi.fi https://www.suomi.fi/company

Du får information om Kyrkslätts kommuns företagstjänster på kommunens webbplatshttps://kirkkonummi.fi/foretagande-i-kyrkslatt/ eller genom att kontakta kommunens näringslivsteam yritykset@kirkkonummi.fi

Också kommunens sysselsättningstjänster stödjer företagare genom att stödja sysselsättning. Du kan kontakta tyollisyys@kirkkonummi.fi

I Kyrkslätt verkar också en egen förening för företagare, Kyrkslätts Företagare. Genom att ansluta dig till den får du tjänster som är avsedda för medlemsföretag https://www.yrittajat.fi/en/ , https://www.yrittajat.fi/sv/

Du kan också söka dig en lämplig företagsmentor. Företagsmentorerna är erfarna företagare och experter som handleder och stöder småföretagare gratis.