Välj en sida

Aktuellt

Vinterunderhållets veckorapport vecka 9

Våren närmar sig i rask takt, det lovas temperaturer kring noll, gång- och cykelvägarna är ändå ställvis hala. Vi utför fortfarande halkbekämpning och avlägsnar vid behov snövallar. De omväxlande temperaturerna och det blöta föret orsakar nu beläggningsskador. Vi...

Turer på busslinje 901 har blivit okörda

HRT:s avtalstrafikoperatör har under de senaste dagarna varit tvungen att ställa in flera bussturer på linje 901 i södra Kyrkslätt på grund av utmanande trafikförhållanden. De senaste dagarna har vägarna på glesbygdsområdena varit isiga och halkbekämpningen har varit...