Välj en sida
kirkkonummi

Kommunfullmäktiges gamla protokoll

Pöytäkirja Liitteet
 
29.5.2017
 
24.4.2017 Kv 1: Hankesuunnitelma Veikkolan koulu ja päiväkoti 9.3.2017
Kv 2: Ruotsinkielisten peruskoulujen nykyiset oppilaaksiottoalueet Kirkkonummella (kartta)
Kv 3: Ehdotus Sjökulla skolan uudeksi oppilaaksiottoalueeksi 1.8.2017 alkaen (kartta)
Kv 4: Vernerinpuiston asemakaava piir 3289
Kv 5: Vernerinpuiston asemakaavan selostus liite
Kv 5: Vernerinpuiston asemakaavan selostus
Kv 6: Kartat tonteista 2 kpl
Kv 7: Äänestys
Kv 9: Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esityksestä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle
Kv 10: Laitamaan vesiosuuskunnan panttaussitoumus ja vastavakuus Kirkkonummen kunnalle
Kv 11: Uusi yhtiöjärjestys
Kv 12: Uusi Osakassopimus
Kv 13: Liittymis- ja merkintäsopimus
Kv 14: Keravan maksu- ja kustannussopimus
Kv 15: Tuusulan maksu- ja kustannussopimus
Kv 16: Äänestysluettelo
Kv 17: Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020
Oheismateriaali: Päivitetty selvitys ruotsinkielisen kouluverkon kehittämistarpeista 2009-2012
Oheismateriaali: SFUN 2.11.2016/24.4.2009 Utrymmesförvaltningens utredning Pohjois-Kirkkonummen kyläkoulut (Sjökulla, Oitbacka, Evitskog)
Tillggsmaterial: SFUN 2.11.2016 Bildningsväsendets projektarbetsgrupps Pohjois-Kirkkonummen ruotsinkielisten koulujen opetusjärjestelyt kustannukset
 
13.3.2017
 
6.2.2017 Kv 1: Äänestysluettelo
Oheismateriaali: Perusturvalautakunnan päätös 15.12.2016 hyvinvointikeskuksen kiirehtimisestä
Oheismateriaali: Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen toteutusvaihtoehdot