Välj en sida
kirkkonummi

Katalysatorn Kyrkslätt 2021-2022

Adress: Kyrkstallsvägen 1 (gatunivå, i samma lokaler som Navigatorn)
e-post: vauhdittamo@kirkkonummi.fi

Projektet Katalysatorn i Kyrkslätt för över 30-åringar upphör 31.12.2022. Projektet genomfördes berömvärt och hjälpte många Kyrkslättsbor få sysselsättning eller utbildning. Då projektets ESR-finansiering upphör läggs verksamheten ner.

Vi tackar våra kunder och samarbetspartner för dessa två inspirerande år som lyfte fram nyttan med ett servicekontor med låg tröskel också för dem som fyllt 30 år. Katalysatorn i Kyrkslätt fick stå modell för flera andra kommuner som med liknande modell byggde upp sina ”Katalysatorer”, under något annorlunda namn.

Tack till hela arbetsgruppen för god sammanhållning, flexibilitet och vilja att hjälpa dem som behöver hjälp!

Navigatorn fortsätter sin verksamhet tills vidare i de nuvarande lokalerna och betjänar under 30-åriga Kyrkslättsbor inom organisationen för ungdomstjänster.

 

Kiitos – tack – thank you – merci – shukran!