Välj en sida
kirkkonummi

Aktuell information om coronaviruset – COVID-19

Aktuell information om coronasituationen

Tillbaka till framsidan/Go back

30.9. Normal praxis för sjukfrånvaro vid covid fr.o.m. 1.1.2023

Från och med ingången av 2023 gäller för covid samma praxis som vid sjukfrånvaro p.g.a. övrig luftvägsinfektion.

En covid-smittad person har under 2022 kunnat få dagpenning för smittsam sjukdom i enlighet med en temporär ändring av sjukförsäkringslagen, med stöd av sjukskötares, hälsovårdares eller läkares intyg. Den temporära sjukförsäkringsbestämmelsens giltighet upphör 31 december 2022.  

Kommunerna i Nyland upphörde redan i början av 2022 att i större utsträckning besluta om isolering eller karantän för dem som smittats av eller utsatts för coronaviruset. I Nyland finns inte längre grunder för beslut om isolering eller karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar, för vilket man kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Coronavirus förekommer fortfarande mycket rikligt, men vaccinerna ger ett gott skydd mot den allvarliga formen av coronavirussjukdom.  

THL rekommenderar att man förhåller sig till coronaviruset på samma sätt som till andra luftvägsinfektioner.

21.12. Det lönar sig att ta vinterns boosterdos av coronavaccin samt influensavaccin nu

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppmuntrar alla som rekommenderas en boosterdos av coronavaccin under vintern att ta den så fort som möjligt. Vinterns boostervaccin skyddar äldre personer och andra som hör till riskgruppen mot allvarlig coronavirussjukdom och dödsfall. Det lönar sig även att ta influensavaccinet samtidigt. Vaccinet minskar följdsjukdomar efter influensa, dödsfall och risken för sjukhusvård eller institutionsvård. 

Det lönar sig att ta de rekommenderade vaccindoserna både mot corona och influensa ännu före jul om möjligt.  Många träffar sina närstående på julen, så det vore bra att bilda ett skydd före det.

Riskgrupperna i fråga om corona och influensa är nästan desamma

THL rekommenderar boosterdos av coronavaccin för alla personer som fyllt 65 år, personer som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper och personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist. En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av kraven i destinationslandet för en resa.   

Boostervaccinet kan tas när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. I fråga om målgrupperna för boosterdosen räknas det inte längre hur många vaccin man tidigare har fått eller hur många gånger man eventuellt har haft corona eller exponerats för viruset. 

Följande personer är berättigade till avgiftsfri influensavaccination: 65 år fyllda personer, personer som hör till riskgrupper för allvarlig influensa på grund av sjukdom eller behandling, gravida och barn i åldern 6 mån.–6 år. Berättigade till avgiftsfri vaccinering är dessutom närstående till personer som är särskilt mottagliga för allvarlig influensa, personal inom social- och hälsovård och läkemedelsvård och personer som inleder sin militärtjänstgöring. 

Tidsbeställning

Det finns ännu vaccinationstider för i år, och det kommer flera tider till januari.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid till influensavaccinering elektroniskt, www.kyrkslatt.fi/ehalsa  Tjänsten kräver autentisering.

Alternativt kan du boka tid genom att ringa hälsocentralens servicenummer kl. 8–15.30 på numret 09-29683401.

Boostervaccin mot corona kan ges i samband med en tidsbokad influensavaccination.

Barn under 7 år vaccineras på rådgivningen. Vänligen boka vaccinationstid på rådgivningarnas tidsbeställningsnummer. Tyvärr går det inte att boka tid åt barnen elektroniskt.

Om du enbart bokar tid till coronavaccinering, gör det i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. 

Kommunhusets vaccinationsställe stängs vid årsskiftet

Kommunhusets vaccinationsställe stängs vid årsskiftet. I fortsättningen ges vaccinen i Välfärdscentralen.

30.9. Variantskräddarsydda vaccin tillgängliga i Kyrkslätt från och med 5.10.

 

THL rekommenderar ett nytt boostervaccin mot corona

En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av utstationering eller kraven i destinationslandet för en resa.

 

När ges boosterdosen?

Boostervaccinet kan ges när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. I fråga om målgrupperna för boosterdosen räknas det inte längre hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona.

Höstens coronaboosterdos kan också tas i samband med influensavaccineringen. Vi informerar närmare om höstens influensavaccin senare. 

 

Som boostervaccin rekommenderas i första hand variantvaccin

Variantskräddarsydda vaccin finns tillgängliga i Kyrkslätt från och med 5.10. Som boosterdos rekommenderas i första hand variantskräddarsydda vaccin för att det immunologiska underlaget för skyddet ska utvidgas utöver att skyddet mot en allvarlig sjukdom förbättras. Ännu vet man inte hur bra dessa vaccin förebygger smitta och minskar smittsamheten.

 

THL:s tidigare rekommendationer om grundserien av coronavaccin och boosterdoser gäller fortfarande

·         För 60–64-åringar rekommenderas fyra vaccindoser. Läs mer: En fjärde vaccindos

·         För 18–59-åringar som i övrigt är friska samt för 12–17-åringar som hör till riskgrupper rekommenderas tre vaccindoser. Läs mer: En tredje vaccindos

 

Tidsbokning till vaccineringen

Tills vidare ges coronavaccinationer endast med tidsbeställning. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. Tyvärr förekommer det tidvis rusning på telefontjänsten, så vi rekommenderar tidsbeställning på coronavaccinbokning.fi.

21.9. THL rekommenderar effektivering av coronavaccinationsskydd för äldre och riskgrupper under hösten

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en ny boostervaccination mot corona i höst för alla som fyllt 65 år, alla som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper samt alla som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar. 

Boostervaccinet kan tas när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. Skillnaden jämfört med tidigare är att det i fråga om målgrupperna för boosterdosen inte längre spelar någon roll hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona.

En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av rekommendation av den vårdande läkaren, en utstationering eller för en resa.

Tidsbeställning till vaccination

Tills vidare ges coronavaccinationer endast med tidsbeställning. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. Tyvärr förekommer det tidvis rusning på telefontjänsten, så vi rekommenderar tidsbeställning på coronavaccinbokning.fi.

11.8 Tidsbeställningen till det fjärde coronavaccinet har öppnat för alla 60 år fyllda

I Kyrkslätt kan alla som fyllt 60 år nu boka tid till det fjärde coronavaccinet. Man kan ta den fjärde dosen då det gått tre månader sedan det tredje vaccinet. Den som tillfrisknat från coronavirussjukdomen och fått tre vaccindoser får inte en fjärde dos för tillfället eftersom sjukdomen enligt aktuella uppgifter motsvarar en vaccindos.

Coronavaccin ges tillsvidare endast med tidsbeställning. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. Det är tyvärr rusning i vår telefonservice, så vi rekommenderar att du bokar tiden via tjänsten coronavaccinbokning.fi.

Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och situationen lever hela tiden. Om det alltså inte genast finns en tid för vaccineringen, lönar det sig att kolla i systemet på nytt senare. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Det är inte möjligt att få överloppstider via telefonservicen.

1.8 Tidsbokningen för fjärde coronavaccinet är öppnad för 18 år fyllda personer som hör till medicinska riskgrupper

Den fjärde dosen kan tas då de gått tre månader från tredje vaccindosen. Coronavirussmitta motsvarar en vaccindos, så den som har haft sjukdomen och fått tre vaccindoser behöver inte den fjärde vaccindosen.

Lista på riskgrupper: Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom?

Coronavaccin ges för tillfället bara via tidsbokning. En tid för coronavaccinering kan bokas via coronavaccinbokning.fi -tjänsten. Ifall elektronisk tidsbokning inte är möjligt, finns det möjlighet att lämna en begäran på återuppringning till hälsocentralens telefontjänst till numret 09 296 83401 (må-tors 8-15.30 och fre 8-15), välj nummer 2, coronavaccinering. Telefontjänsten är överbelastad. Vi beklagar situationen och rekommenderar er att boka en tid via coronavaccinbokning.fi -tjänsten.

Vi strävar efter att lägga till flera tider till tjänsten och det finns stor rörlighet i tidsbokningarna. Om du inte direkt hittar en tid, lönar det sig att senare öppna tjänsten på nytt. Alla erbjudna vaccineringstider hittas på coronavaccinbokning.fi. Det är inte möjligt att få extra tider via telefontjänsten.

26.7 Vid kommunhuset öppnas en ny mottagning för coronavaccinering 1.8.2022

Kommunen öppnar en ny mottagning för coronavaccinering vid kommunhuset från och med 1.8. Från och med augusti erbjuder Kyrkslätt coronavaccinering på tre mottagningar, vilka är kommunhuset, hälsovårdscentralen i Kyrkslätt centrum samt hälsovårdscentralen i Veikkola.

Coronavaccinationer kan för tillfället endast beviljas via tidsbokning. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tidsbeställningen kan man lämna en begäran om återuppringning i hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2 coronavaccineringar.

19.7 Tidsbeställning för fjärde coronavaccindos för 70–79-åringar är öppnad

Tidsbeställningen för den fjärde coronavaccindosen för 70–79-åringar är nu öppnad. Senare öppnas tidsbeställningen också för 18–69-åringar som hör till de medicinska riskgrupperna och efter det alla 60–69-åringar.

Vi meddelar skilt då personer som hör till dessa grupper kan börja boka vaccineringstider. 

Man kan ta den fjärde dosen då det gått tre månader sedan det tredje vaccinet.

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tidsbeställningen kan man lämna en begäran om återuppringning i hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2 coronavaccineringar.

20.6 Ett femte coronavaccin rekommenderas för personer med allvarlig immunbrist

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en femte dos coronavaccin till de 12 år fyllda vars immunförsvar är kraftigt nedsatt.

Boosterdosen kan ges då det gått 4 månader sedan den fjärde dosen. En coronavirussmitta motsvarar en vaccindos också för de med immunbrist, så de som haft sjukdomen och fått fyra coronadoser behöver inte en femte vaccindos i det här skedet.

THL: Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin.

6.6 Det rekommenderas en fjärde coronavaccindos för alla 70–79-åringar som hör till riskgrupperna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att alla i åldern 70–79 år som hör till medicinska riskgrupperna 1 och 2 tar en fjärde coronavaccindos. Man kan ta den fjärde dosen då det gått tre månader sedan det tredje vaccinet. Den som tillfrisknat från coronavirussjukdomen och fått tre vaccindoser behöver inte en fjärde dos eftersom sjukdomen motsvarar en vaccindos.

Förteckning över riskgrupperna: Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom?

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Den elektroniska tidsbeställningen för de ovan nämnda åldersgrupperna öppnas under vecka 23. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tidsbeställningen kan man lämna en begäran om återuppringning i hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2 coronavaccineringar.

11.5 En fjärde dos coronavaccin rekommenderas för klienter inom hemvård och närståendevård samt de äldre vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats.

 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar nu att en fjärde dos coronavaccin också erbjuds till de äldre personer som omfattas av organiserad hemvård eller närståendevård samt andra äldre vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats på motsvarande sätt.

De nya vaccinrekommendationerna gäller:

·         Personer som fyllt 65 år och omfattas av hem- eller närståendevård samt

·         Personer som fyllt 65 år och vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats på motsvarande sätt och som inte klarar av vardagen ensamma hemma utan andras hjälp.

 

Man kan få en fjärde dos när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen eller tillfrisknande av sjukdom. Om du har fått en tredje vaccindos och dessutom varit sjuk i covid-19 (över sex veckor mellan vaccinet och sjukdomen) behöver du ingen fjärde dos.

THL:s rekommendation om fjärde coronavaccindos

De som omfattas av organiserad hemvård får vaccinet via hemvården. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin.

 

22.4 Rekommendationen om användning av munskydd ändras i Kyrkslätt

I Kyrkslätt slopas den allmänna rekommendationen om användning av munskydd enligt THL:s anvisningar. Var och en kan enligt sitt övervägande fortfarande använda munskydd till exempel i sådana utrymmen inomhus där det är svårt att undvika närkontakter. En sådan situation kan till exempel vara i ett kollektivtrafikmedel under rusningstiden. Munskyddet förhindrar spridning av droppar i omgivningen. När du använder munskydd skyddar du andra mot smitta.

Munskydd rekommenderas i fortsättningen (12-åringar och äldre) särskilt för:

 • dem som på grund av misstanke om corona söker sig till vård eller test
 • dem som har symtom av luftvägsinfektion men som inte kan undvika röra sig utanför hemmet
 • dem som vet om att ha blivit exponerade för coronaviruset (smitta har konstaterats t.ex. i familjen) och inte kan undvika närkontakter utanför hemmet
 • dem som besöker eller uträttar ärenden hos social- och hälsovårdstjänsterna

De som har symtom rekommenderas att alltid i första hand hålla sig hemma tills symtomen ger med sig.

Munskyddet skyddar också sin bärare beroende på munskyddstypen. Den som hör till en riskgrupp har skäl att överväga att använda munskydd av hög kvalitet (andningsskydd på nivån FFP2 eller FFP3) även om han eller hon är helt vaccinerad.

Skolor och läroanstalter

Den omfattande rekommendationen om munskydd i skolor och på läroanstalter på andra stadiet slopas. Var och en kan fortfarande enligt sitt övervägande använda munskydd. Kyrkslätt rekommenderar att skolorna och läroanstalterna tillhandahåller munskydd av hög kvalitet för de elever som vill använda munskydd.

Arbetsplatser

Kyrkslätts kommun slopar rekommendationen om användning av munskydd på arbetsplatser. Om det på basis av bedömning av faror och risker konstateras att det är motiverat att använda munskydd för att garantera arbetarskyddet och/eller klientsäkerheten ger arbetsenheten sin personal anvisningar om användning av munskydd. Till exempel inom tjänster där klienterna i huvudsak är äldre personer ökas klientsäkerheten av att arbetstagarna använder munskydd. När det förekommer mycket coronasmitta och det förekommer närkontakter i arbetet förbättras arbetarskyddet av att munskydd och andningsskydd tillhandahålls för personalen (särskilt riskgrupper och ovaccinerade).

Social- och hälsovård

Personalen inom social- och hälsovård fortsätter använda munskydd.

Läs mer i THL:s meddelande

21.4. Vi slutar publicera Kyrkslätts coronastatistik på kommunens webbplats

Du kan följa med vaccinationstäckningen, antalet givna vaccin och antalet covid-19-fall på THL:s sidor:

Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Kyrkslätt

Administrerade doser per åldersgrupp i Kyrkslätt

Antal fall av COVID-19 i registret över smittsamma sjukdomar

En fjärde coronavaccindos till de som har fyllt 80 år och äldre som bor på äldreboenden

Det rekommenderas att alla som fyllt 80 år och de som bor på äldreboenden får en fjärde coronavaccindos. På äldreboendena rekommenderas den fjärde dosen för alla utan egentlig åldersgräns.

Den fjärde dosen kan ges då det gått 3 månader sedan det tredje coronavaccinet.

Om den 80 år fyllda eller boenden på äldreboendet har fått tre vaccindoser och dessutom haft coronavirussjukdomen, behöver hen inte tillsvidare den fjärde vaccindosen.

Man rekommenderar att den 80 år fyllda eller den som bor på äldreboende och som fått två vaccindoser och haft coronavirussjukdomen tar den tredje dosen då det gått 3 månader från tillfrisknandet från sjukdomen eller den senaste vaccindosen, enligt vilket som varit senast.

Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. De som bor på vårdhem vaccineras där.

Coronavaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari stängs från och med 21.3.

Coronavaccinationer ges i fortsättningen på hälsostationen i centrum samt familjecentralens rådgivningsbyrå i centrum.

Du kan boka tid till coronavaccinering på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon genom att be om återuppringning på numret 09 29683401.

14.3. Regionförvaltningsverkets coronarestriktioner upphör i Nyland den 15 mars

Det beslut om hälsosäker användning av utrymmen för kunder och allmänhet som är i kraft i Nyland upphör tisdagen den 15 mars. De allmänna hygienkraven hålls dock i kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger inte det beslut som är i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 15 mars och som förpliktar aktörerna som ansvarar för olika utrymmen att ordna verksamheten i utrymmena så att den smittrisk som närkontakterna utgör kan förebyggas. Från och med onsdagen den 16 mars finns det inte längre inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde några gällande restriktioner som myndigheten infört.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller allmänna hygienkrav är fortfarande i kraft i hela Finland. Den gäller utan särskilt myndighetsbeslut alla utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för kunder och deltagare och är i kraft till och med den 30 juni 2022. Restaurangerna förpliktas av en egen paragraf med motsvarande krav i lagen om smittsamma sjukdomar.

För att förbättra hälsosäkerheten måste aktörerna som ansvarar för utrymmena uppfylla följande skyldigheter:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.
   

THL rekommenderar 12–17-åringar som hör till riskgrupper en tredje coronavaccindos

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att de 12–17-åringar som hör till de tidigare definierade riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom ges en tredje coronavaccindos när det har gått minst sex månader sedan den andra vaccindosen. Det har redan tidigare utfärdats anvisningar att personer som fyllt 12 år och som har kraftig immunbrist erbjuds boosterdoser. 

Dessutom rekommenderar THL att en möjlighet till tredje vaccindos erbjuds också för andra 12–17-åringar än sådana som hör till riskgrupper, om det är nödvändigt av annat än medicinskt skäl, till exempel på grund av resa. Den tredje dosen kan ges 6 månader efter den andra.

Tidsbokningen för tredje coronavaccindos för 12–17-åringar har nu öppnats på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

7.3. Också Kyrkslättsbor kan få det nya coronavaccinet Nuvaxovid vid coronavaccinationsstället i Iso Omena i Esbo

Novavax coronavaccin Nuvaxovid finns tillgängligt i kommunerna i HUS-området från och med vecka 10. Eftersom de som vill ha vaccinet antingen på grund av mRNA-vaccinets kontraindikation eller annan orsak är få, ges Novavax vaccin centraliserat endast vid vissa verksamhetsställen. Kyrkslättsbor har möjlighet att få coronavaccinet Nuvaxovid vid Esbos vaccinationsställe i Iso Omena.

Vaccinet rekommenderas för personer till vilka mRNA- eller adenovirusvektorvaccin inte kan ges. Vaccinet kan ges också till andra som fyllt 18 år som vill ha detta vaccinpreparat i stället för andra preparat. 

Till basvaccinationsserien hör 2 vaccineringar. Det rekommenderade dosintervallet är 6–12 veckor. En tredje dos av något annat vaccin ges 3–4 månader efter den andra dosen. Nuvaxovid-vaccinet ges tills vidare inte som tredje och fjärde dos förutom i undantagsfall.

Det finns inte nödvändigtvis genast tillräckligt med vaccin till alla villiga. Om det blir nödvändigt att prioritera vaccinets användning, är de som har det största behovet de som är helt ovaccinerade, 60 år fyllda och hör till medicinska riskgrupper. 

Nuvaxovid-vaccinet lämpar sig för nästan alla vuxna. Att man till exempel tidigare har insjuknat i en coronavirussjukdom hindrar inte att vaccinet ges. Vaccinet lämpar sig också för sådana som är gravida och sådana som ammar.

 

Om du vill ha Nuvaxovid-vaccinet:  

Boka tid till Esbos vaccinationsställe genom att lämna ett telefonmeddelande på numret 09 816 34800 (må–fr kl. 8–18).

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Vanliga frågor om Novavax vaccin

3.3. Informeringen om vaccinationsstatistik ändras

Den takt i vilken coronavaccinationer tas har minskat så mycket att förändringarna i vaccinationstäckningen hos de olika åldersgrupperna är högst några tiondelar av en procent per vecka. Betydande ökning förekommer bara i fråga om tredje vaccindoser hos de yngsta åldersgrupperna.

Vi ändrar informeringen om vaccinationsstatistiken så att en detaljerad vaccinationstäckningstabell från och med nu publiceras en gång i månaden, på månadens sista vecka.

Du kan på egen hand följa vaccinationstäckningen på THL:s webbplats: Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Kyrkslätt

17.2. Fördröjningar i beslut om coronaisoleringar i Kyrkslätt

Isoleringsbeslut fattas dagligen i Kyrkslätt, men på grund av stora mängder isoleringsbeslut hinner vi inte nödvändigtvis skicka beslutet inom två månader.

Du kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom inom två månader efter att du har varit sjuk, även om du inte fått isoleringsbeslut. Beslutet kan efteråt skickas till FPA.

Regeringen har föreslagit en lagändring som skulle underlätta beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom till dem som smittats av coronaviruset. Riksdagen har godkänt lagförslaget om ändring av dagpenning vid smittsam sjukdom, men lagen har inte ännu trätt i kraft.

15.2. Coronaprovtagningsstället vid Kyrkslätts hälsostation har stängts, ett nytt ställe öppnades vid Slättvägen

Verksamhetsstället i närheten av Kyrkslätts hälsostation (Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt) har stängts 14.2.2022.

I fortsättningen kan kunderna ta coronaprov på 9lives (underleverantör för HUS Diagnostikcentrum) provtagningsställe på parkeringsplatsen vid Slättvägen i Kyrkslätts centrum nära järnvägsstationen. Man kan besöka verksamhetsstället med bil eller till fots.

Tiden bokas som vanligt via coronaguiden. På coronaguiden finns det tider att boka till alla coronaprovtagningsställen i Nyland.

Provtagnisgsstället på kartan

11.02 I Kyrkslätt hävs sammankomstbegränsningarna som hör ihop med coronan från och med måndag 14.2

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har idag beslutat att helt och hållet upphäva sammankomstbegränsningarna som hör ihop med coronan i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område från och med måndag 14.2.2022.

Enligt den regionala coronakoordinationsgruppens bedömning och sjukvårdsdistriktets utlåtande är det inte längre nödvändigt att fortsätta begränsningarna då epidemisituationen planar ut. I enlighet med rekommendationen häver regionförvaltningsverket sammankomstbegränsningarna från och med måndag.

Hälsosäkerheten ska fortfarande iakttas i användningen av lokaler

I hela Södra Finlands område gäller fortfarande regionförvaltningsverkets bestämmelse som i stor omfattning förpliktar de aktörer som svarar för användningen av olika lokaler att förebygga smittorisk som förorsakas av närkontakter. Bestämmelsen grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ingen verksamhet är med stöd av bestämmelsen förbjuden i lokalerna och inga säkerhetsavstånd av någon viss längd förutsätts, utan syftet med bestämmelsen är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärder. Aktören bedömer själv på vilket sätt smittorisken kan förebyggas: man kan till exempel placera kundplatserna glest, effektivera ventilationen eller se till att besökarna anländer etappvis.

Bestämmelsen gäller till exempel motionslokaler, butiker, bibliotek och museer beroende på personantalet. Också lokaler som används för offentliga tillställningar hör inom ramen för bestämmelsen.

 

Om du har en infektion i luftvägarna ska du hålla dig hemma – praxis för isolering förändras

Coronavirusläget har snabbt förändrats och kräver att de som smittats isolerar sig på eget initiativ och berättar om smittan för alla som de varit i nära kontakt med. På kommunernas webbplatser finns anvisningar för dem som fått ett positivt resultat på coronavirustestet. Man avstår från användningen av beslut om isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar som primärt bevis på insjuknande i coronavirus.

Den nya strategin tas i bruk i Kyrkslätt från och med 24.1.2022.

Isoleringar som förordnats av myndigheten för smittsamma sjukdomar har förlorat sin effekt

Varianten omikron, som nu dominerar, har orsakat ett mångdubblat antal dagliga smittor sedan början av december och allvarligt överbelastat tjänsterna inom coronavirustestning, smittspårning och primärvården. Det kan ta flera dygn innan man får en testtid inom primärvården.

Omikronvarianten smittar redan innan symtomen börjar och på grund av dröjsmål i provtagningen har smittan i de flesta fallen redan hunnit föras vidare när myndigheten för smittsamma sjukdomar underrättas om testresultatet. Då finns det ingen epidemiologisk grund för att förordna en person i karantän för att hindra fortsatt smitta. Myndigheten för smittsamma sjukdomar underrättas inte alls om smittor som fastställs genom hemmatest.

Enligt anvisningen publicerad av Institutet för hälsa och välfärd 13.1.2022 ska personer med symtom som tyder på coronavirussjukdom undvika kontakter med andra än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn. Myndigheten för smittsamma sjukdomar underrättas i det rådande epidemiläget allt oftare om smittan först när isoleringstiden har löpt ut. Man kan inte förebygga smittspridning med beslut om isolering i efterhand.

Hemmatest och att undvika kontakt med andra bidrar till att begränsa epidemin

Det är nödvändigt att kommuninvånarna agerar ansvarsfullt för att skydda sina närstående, bromsa epidemin, minska belastningen på sjukvården och skydda sin närmaste krets. Det är viktigare än någonsin att stanna hemma med lindriga symtom och snabbt informera de närstående om en eventuell exponering.

Institutet för hälsa och välfärd har 13.1.2022 utfärdat nya anvisningar om isolering vid coronavirussjukdom.  Även sådana som inte har symtom ska följa gällande rekommendationer och begränsningar.

Personer som fått bekräftelse om coronavirussmitta genom laboratorietest får anvisningar per sms. På kommunernas webbplatser finns anvisningar för personer som fått positivt testresultat och för deras närstående.

Coronatestning för personer i riskgrupper prioriteras

Enligt den senaste nationella beredskapsplanen för en influensapandemi, som uppgjordes före coronapandemin, är det inte längre under en pandemi nödvändigt att identifiera vad som orsakat sjukdomen hos en enskild patient utan utredningen ska koncentreras till allvarligt sjuka patienter.

Av den anledningen riktas testning inom hälsovården just nu på bland annat riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom och de som arbetar inom social- och hälsovården. På kommunernas webbplatser finns ytterligare anvisningar om vilka som rekommenderas testa sig hos hälsovården.

Beslut om isolering fattas i regel inte längre

Lagen om smittsamma sjukdomar uttrycker att, om det finns en uppenbar risk för att en allmänfarlig smittsam sjukdom ska spridas och sjukdomsspridningen inte kan förhindras på något annat sätt, kan den läkare i kommunen eller i samkommunen för sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att en person ska hållas i karantän.

Ett beslut som begränsar individens grundläggande rättigheter är en sista åtgärd för att begränsa en epidemi. Begränsningar av grundläggande rättigheter ska vara effektiva och nödvändiga för att uppnå syftet. Enligt ett utlåtande 17.1 av THL kan man med den hybridstrategiska modellen testa–isolera–spåra inte längre bromsa spridning av smittor. Det finns således inte längre någon epidemiologisk grund för omfattande beslut om isolering, såsom förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar.

Normal praxis för sjukfrånvaro tas i bruk

Det är viktigt att alla med symtom i luftvägarna kan utebli från arbetet utan att oroa sig över förlust av inkomster. Behov av att ersätta inkomstförlust är inte en motivering till att sätta en person i isolering. Arbetsgivaren har inte rätt att kräva ett beslut om isolering av arbetstagaren. Inkomstförluster ska ersättas på annat sätt. Alternativ praxis kunde till exempel vara normal praxis för sjukpenning eller utvidgad rätt för arbetstagaren att vara frånvarande efter egen anmälan. Social- och hälsovårdsministeriet utreder saken.

Isoleringsbeslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar tillämpas framdeles endast i lägen där man med förvaltningsbeslut genuint kan förhindra vidare smittor. De kommunala enheterna för smittsamma sjukdomar fortsätter att bekämpa epidemin även på andra tillgängliga sätt.

Aktuellt om coronavaccinationer 20.1.2022

Kyrkslätt har börjat ge de tredje coronavaccindoserna till alla över 18 år. Det är möjligt att få en tredje vaccindos när det har gått 4 månader sedan den andra vaccindosen. De som fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få en tredje vaccindos när det har gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen. För personer med allvarlig immunbrist ska det vara 2 månader mellan vaccindoserna.

Tidsbeställningen till den tredje vaccindosen är för närvarande öppen för alla som fyllt 18 år. Du kan reservera tid i det elektroniska tidsbeställningssystemet coronavaccinbokning.fi

En fjärde coronavaccindos ges till dem som fyllt 12 år och har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Den fjärde boosterdosen kan ges då det gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Tider till coronavaccinering kan reserveras i Centrum (Kirkkonummen Ostari), Veikkola (Veikkola hälsostation) och Masaby (Masaby hälsostation). Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och det finns mycket rörlighet vad gäller tiderna. Om det alltså inte genast finns tider för en tredje vaccindos lönar det sig att senare på nytt titta i systemet om det finns tider. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 2968 3401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

Vaccinering inom företagshälsovården

Det är också möjligt att få coronavaccin via företagshälsovården. Man kan fråga sin arbetsgivare om man kan få coronavaccineringar via företagshälsovården.

Tredje vaccindosen och tillfrisknande från covid-19

Den största delen av människorna behöver inte skydd av en tredje dos om de har tillfrisknat från coronavirussjukdom och fått två vaccindoser.

För 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderar vi en tredje vaccindos, även om hen har tillfrisknat från coronavirussjukdom. En tredje dos rekommenderas för den här gruppen inom 3–4 månader från den förra vaccindosen eller tillfrisknande från sjukdom, enligt vilket som varit senast.

Vaccinering av barn

Vaccineringen av 5–11-åringar har börjat bra. Det finns ännu rikligt med lediga tider.  På Veikkola hälsostation ordnas lördag 5.2 en vaccinationsdag för barn och till den finns också lediga tider.

I Kyrkslätt ordnas inga separata coronavaccineringstider inom skolhälsovården eller rådgivningen, utan vaccineringarna har koncentrerats till vaccineringsstället. Du beaktar väl att vårdnadshavarnas samtycke till coronavaccinering av minderårig behövs i samband med vaccineringen. Om barnet kommer till vaccineringen med en vårdnadshavare, ska den andra vårdnadshavarens samtycke vara med skriftligt. Här är länken till blanketten för samtycke.

Om barnet insjuknat i Corona kan vaccinet ges 4-6 månader efter insjuknandet.

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan bokas

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan nu reserveras.

Alla tidsbokningar i första hand elektroniskt via coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

 

THL rekommenderar att 5–11 åriga barn på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper tar coronavaccin

Följande sjukdomar eller tillstånd kan öka risken för svår coronasjukdom hos 5–11-åriga barn:

 • övervikt, barnets viktindex (ISO-BMI) över 30
 • organtransplantation eller stamcellstransplantation 
 • kraftig immunsuppressiv behandling som försämrar immunförsvaret 
 • medfödd eller sjuklig immunbrist
 • kroniska lungsjukdomar
 • hjärtsjukdomar
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver daglig medicinering.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats.

 

Kyrkslätt tar i bruk coronapass 13.12 i simhallen och en del av sina andra verksamheter 

Under de senaste två veckorna har det i Kyrkslätt framkommit 119 nya fall av coronasmitta, och incidensen är  (9.12) 297,5/100 000 invånare.

I Kyrkslätts simhall förutsätter vi coronapass av kunderna från och med måndag 13.12.2021. Coronapass krävs av alla som fyllt 16 år. Personen bör ha ett intyg över coronavaccin, intyg över färskt negativt covid-19-test eller intyg över tillfrisknande från covid-19. Samtidigt kontrollerar vi också identitetsbevis. Införandet av coronapass gäller också verksamhet i simhallen utanför simhallens öppettider. Simhallen meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Kommunen förutsätter coronapass från och med 13.12.2021 också inom idrottstjänsternas ledda verksamhet och ungdomsteaterns gruppverksamhet av alla deltagare som fyllt 16 år. Kunderna informeras separat.

Vid musikinstitutens konserter och ungdomsteaterns föreställningar förutsätter vi också coronapass från och med 13.12.2021. Coronapass kontrolleras av personer som fyllt 16 år i samband med att man anländer till evenemanget. Coronapass kontrolleras inte av personal eller dem som uppträder. Musikinstitutet och ungdomsteatern informerar separat kunderna om verksamheten.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjöd 4.12 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer i Nyland på grund av det försämrade coronaläget. Dessutom ska de aktörer som svarar för kund- och publikutrymmen ordna användningen av utrymmena så att man kan förebygga risken för coronasmitta som förorsakas av närkontakter med kunder och dem som deltar i verksamheten samt sällskap. Begränsningarna gäller till och med 31.12.2021. Coronapasset är ett alternativ till begränsningarna i situationer som definieras i lagen.

 I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation

I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6. Rekommendationen om munskydd är i kraft till och med 16.1.2022.

EU-coronaintyg det vill säga coronapass

EU-coronaintyget, det vill säga coronapasset, består av tre olika intyg:

–          intyg om coronavaccin,

–          intyg om covid-19-test,

–          intyg om tillfrisknande från covid-19.

I Finland får man coronaintyget på Mina Kanta-sidor. I intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska.

Du får EU-coronaintyget behändigt via Mina Kanta-sidor (kanta.fi). Intyget om coronavaccin syns på Mina Kanta-sidor inom några dygn efter att du har fått vaccinet. Av intyget framgår preparatnamnet på det vaccin som du senast fått och datum då du fått det samt antalet vaccindoser. Om du har fått två eller tre vaccin syns bara preparatnamnet på den senaste vaccindosen.

Om det inte är möjligt att använda Mina Kanta-sidor kan du hämta intyget ur arkivet på hälsostationen i centrum (adress: Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt). EU-coronaintyget kan skrivas ut i arkivet när du visar upp ditt identitetsbevis eller FPA-kort. Hälsocentralens arkiv är öppet måndag–fredag kl. 8–15. Tfn 040-1269465.

Barns och ungdomars EU-coronaintyg

En vårdnadshavare till ett barn under 10 år ser och kan skriva ut ett EU-coronaintyg via Mina Kanta-sidor kanta.fi).

Ett barn över 10 år får själv coronaintyget nedladdat eller utskrivet från Mina Kanta-sidor, om barnet har tillgång till stark autentisering, till exempel nätbankskoder eller mobil ID. En vårdnadshavare till en minderårig över 10 år kan för närvarande inte se, ladda ner eller skriva ut ett coronaintyg för sitt barn på Mina Kanta-sidor.

Om ett barn eller en ung över 10 år behöver ett coronaintyg och han eller hon inte kan ladda ner eller skriva ut det på Mina Kanta-sidor, kan han eller hon då hämta intyget ur hälsocentralens arkiv.

Observera att EU-coronavaccinintyget fås från det land eller den kommun i Finland där vaccinet har getts. I Finland kan man få ett coronaintyg bara om vaccinpreparat som getts i Finland och som används i Finland. För närvarande kan intyg om vaccin som man fått utomlands inte beviljas, utan man får intyget från det land där man har fått vaccinen.

Kom ihåg de gamla bekanta hälsosäkerhetsanvisningarna

Det är fortfarande viktigt att följa de bekanta hälsosäkerhetsanvisningarna för att tygla epidemin.

Vi önskar fortfarande att kommuninvånarna följer god hälsosäker praxis. Vi använder munskydd, tvättar händerna, hostar i ärmen och håller avstånd till andra människor. Det är viktigt att man stannar hemma och med låg tröskel söker sig till coronatest också när man har små symtom som tyder på coronavirus.

Coronavaccinet skyddar effektivt mot allvarlig coronasjukdom och minskar avsevärt avsöndringen av viruset och spridningen av det från en människa till en annan. Genom att ta vaccin skyddar du dig själv och andra.

Mer information om vård- och omsorgssektorns tjänster i coronavirussituationen

Barnens ärenden/rådgivning

Skolelever/skolhälsovårdare

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga må-fr kl. 8-15 på numret 040 126 9900.

Inomhusidrottsplatserna, ungdomslokalerna och simhallen är öppna, och vi följer myndighetsbestämmelserna och fastslagna beslut om användningsturer. Varje aktör och kund har ansvaret att iaktta god handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och hand- och hosthygien. Kom bara om du är frisk. Anvisningar om simhallen https://www.kyrkslatt.fi/begransningarna-i-antalet-kunder-i-kyrkslatts-simhall-upphor-from-mandag-248

Läs här småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Läs kommunens nyheter om coronasituationen

Alla ombeds ta smittoisken i beaktande och genom sin egen verksamhet förebygga spridningen av sjukdomen. Tack för att du ser till effektiviserad handhygien och håller ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor då du rör dig ute under undantagstiden!

Information about  Coronavirus in Kirkkonummi

1 April 2020:  Kirkkonummi’s social welfare and health care services during the coronavirus pandemic

9 September 2020:  Coronabot Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

Tillbaka till framsidan/Go back

Anvisning: Risk för blodpropp som orsakas av coronavirussjukdom

EU-coronaintyg över vaccin utomlands

Hemtest för coronaviruset (THL)

Anvisningar till dem som insjuknat i och exponerats för coronan 18.2.2022

Personer insjuknat i coronavirussjukdomen har möjlighet att med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare få dagpenning vid smittsam sjukdom

Så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom (Kela)

Coronavirusepidemiläget, begränsningar och rekommendationer (HUS)

Misstänker du att du har coronaviruset? Gör ett Omaolo-test

HUS Coronaguiden – beställ själv testtid

Tidsbokningen av coronavaccinationerna

EU-coronaintyg det vill säga coronapass – hur får jag det

Coronaintyg och coronapass (Kanta.fi)

Coronatestblankett för dem som kommer från utlandet

Intyg över resultatet av HUS coronatest

Ask about corona vaccinations

THL: Corona information

THL: Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmasker

THLs video om avändning av ansiktsmasker/youtube (med svensk text)

HUS anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Videor från HUS: Information om coronaviruset på olika språk

Psykportens coronaoro-chat, som produceras av HUS, betjänar hela sommaren på adressen https://www.mielenterveystalo.fi/ 

THL:s aktuella ärenden 

Arbets- och näringsministeriets meddelanden på olika språk

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Videos by HUS: Coronavirus information in different languages​

Coronavirus test form for those arriving from abroad

Coronainfo in different languages Infofinland.fi

Finnish Govenment: Information and advice on the coronavirus

Coronabot self-service appointment booking

Current information in different languages on the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

arabiska,  (pdf) COVID-فيروس كورونا المستجد 19

engelska, Novel coronavirus – COVID-19 (pdf)

somaliska, Korona fayraska cusub – COVID-19 (pdf)

ryska, Новый коронавирус – COVID-19 (pdf)

estniska, Uus koroonaviirus – COVID-19 (pdf)

kinesiska, 新型冠状病毒–COVID-19 (pdf)

persiska, COVID-19 کرونادᘍجدروسᗬ (pdf)