Välj en sida
kirkkonummi

Välfärdsområdesvalet 2022

Välfärdsområdesvalet förrättas söndag 23.1.2022.

I januari hålls Finlands första välfärdsområdesval. I valet väljer man välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. Den egentliga valdagen är 23.1.2022.

Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsverksamhet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige.

Vid välfärdsområdesvalet är välfärdsområdet en valkrets  

I Kyrkslätt röstar vi på Västra Nylands välfärdsområdes kandidater.

Varför är det viktigt att rösta i välfärdsområdesvalet?  

Välfärdsområdesvalet handlar om viktiga frågor som gäller vars och ens vardag. De fullmäktigeledamöter som väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas närtjänster från och med ingången av år 2023.

Hur gör jag för att rösta i välfärdsområdesvalet? 

Om du är röstberättigad, får du ett meddelande om rösträtt med posten i december.  Om du har uppgett att du tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas meddelandet om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

Under förhandsröstningen kan du fritt välja röstningsstället.  På valdagen den 23 januari 2022 får du rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som du har fått med poste

Röstning på valdagen

Valdagen är söndag 23.1.2022. På valdagen förrättas röstningen på röstningsområdena i Kyrkslätts kommun kl. 9.00–20.00. Röstningsområdenas röstningsställen 23.1.2022 är:

Röstningsområde Röstningsställe Röstningsställets adress 
1. Lappböle Sjökulla skola Sjökullavägen 285
2. Veikkola Veikkolan koulu Sportstigen 7
3. Masaby  Nissnikun koulu Masabyvägen 268
4. Gesterby 

Winellska skolan

Gesterbybågen 3 (ingång A4)
Gesterby skolcentrum 
5. Kyrkby Huvudbiblioteket 
bibliotekshuset Fyyri
Kyrktorget 1
6. Tolls  Laajakallion koulu Bredbergsvägen 4
7. Kantvik  Kantvikin koulu Toppstigen 2
8. Sundsberg Kartanonrannan koulu Herrgårdsgränden 1

Den röstberättigades röstningsställe på valdagen framgår av det meddelande om rösträtt i välfärdsområdesvalet 2022 som har sänts hem. 
Läs mera om röstningsområdenas och -platsernas ändringar >>

Väljaren ska beakta:

Användning av munskydd rekommenderas i vallokalerna. Rösta endast symtomfri.

Personer som med infektionsläkarens beslut försatts i karantän eller isolering kan rösta endast på den egentliga valdagen söndag 23.1.2022 på sitt eget röstningsställe. 

I detta fall bör personen på valdagen 23.1.2022 ta kontakt med sitt eget röstningsställe för att komma överens om en tid för röstningen. Röstningen sker utanför röstplatsen. 

Röstningsställens telefonnumror på valdagen 23.1.2022:

Lappböle valnämnd Sjökulla skola 050 414 1512
Veikkola valnämnd

Veikkolan koulu

050 414 1516
Masaby valnämnd Nissnikun koulu 050 414 1444
Gesterby valnämnd Winellska skolan 050 327 2618
Kyrkby valnämnd   Huvudbiblioteket 
bibliotekshuset Fyyri
040 126 9118
Tolls valnämnd   Laajakallion koulu 050 327 2642
Kantvik valnämnd   Kantvikin koulu 050 327 2671
Sundsberg valnämnd   Kartanonrannan koulu  040 126 9573

Väljaren kan ta med sig en egen penna till röstningsstället. Blyertspenna eller kulspetspenna rekommenderas. Man får inte använda tuschpenna.

Väljaren är skyldig att vid röstningen styrka sin identitet. Väljaren ombes ta med ett giltigt dokument med vilket identiteten kan styrkas (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort eller FPA-kort med foto eller annat giltigt officiellt identitetsbevis med foto).

Väljarna ombes kontrollera sitt röstningsställe på valdagen i det meddelande om rösträtt som skickats hem. Det rekommenderas att man tar meddelandet med sig till röstningsstället, men man kan också rösta utan det.

Vem kan rösta hemma 

En röstberättigad, vars hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt och vars rörelse- 
eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan 
ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. 

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, får rösta i samband med hemmaröstningen, om personens hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt. 

I samband med hemmaröstningen kan då förutsättningarna uppfylls också en avlösare som avses i 4 a § i lagen om stöd för närståendevård rösta. 

Covid-19:s inverkan på hemmaröstningen och säkerhet  

Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till de personer som närvarar vid hemmaröstningen. 

Röstningen kan också i mån av möjlighet förrättas på väljarens gård.

Om den som röstar hemma är i isolering förrättas röstningen i mån av möjlighet på väljarens gård. 

Det är möjligt för en person i isolering att rösta ute på gården, om personen kan röra sig ut på gården och tillbaka utan kontakter till andra personer (tillräckligt avstånd utomhus, inte inomhus samtidigt med andra personer), inte uppvisar synliga symtom och på rätt sätt skyddar sig med munskydd. Det rekommenderas att man använder munskydd under röstningen. Valförrättaren vid hemmaröstningen kan också ge väljaren ett munskydd.  

Innan röstningsförrättningen börjar lönar det sig att tvätta händerna eller använda handdesinfektionsmedel. 

Aktuell information om specialarrangemangen på grund av coronapandemin för att trygga röstningen vid hemmaröstningen finns på kommunens webbplats: https://kyrkslatt.fi/välfärdsområdesvalet-2022

Anmälan till hemmaröstning  

Anmälan till hemmaröstning ska göras till centralvalnämnden senast 11.1.2022 kl. 16.00. En person, vars anmälan om hemmaröstning anländer efter 11.1.2022, kan inte rösta hemma.