Välj en sida
kirkkonummi

Utkastet till åtgärdsprogrammet

Utkastet till åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten år 2021 behandlas i samhällstekniska nämnden 25.3.2021

Kyrkslätts kommun har ca 1 300 ha skogsmark.
Målsättningarna och verksamhetsprinciperna för behandlingen av de kommunägda skogarna baserar sig på Skogsstrategin. En naturvårds- och ekonomiskogsplan har gjorts upp på basen av strategin.

Åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten utarbetas årligen.
I åtgärdsprogrammet föreläggs samhällstekniska nämnden åtgärderna som under året ska utföras i kommunens skogar.

I åtgärdsprogrammet placeras skogsområdena som kommit i kommunens ägo i olika vårdklasser, placeringen i olika bruks- och vårdklasser av skogsområdena som ägs av kommunen sedan tidigare granskas, och skogsvårds- och behandlingssätten fastställs.

Samhällstekniska nämnden beslutar om godkännande av åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten 2021.

Kommuninvånarna och föreningarna med verksamhet i Kyrkslätt engagerades i utarbetandet av åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten genom att man informerar om möjligheten att kommentera utkastet till åtgärdsprogrammet på kommunens webbplats och i kommunens officiella annonstidning.
Genom engagemanget beredde man dessa aktörer möjlighet att kommentera utkastet till åtgärdsprogram för skogsvårdsarbeten.

Man bad att kommentarerna om utkastet till åtgärdsprogram för skogsvårdsarbeten skulle skickas per e-post senast 15.2.2021.
Tidsfristen för kommentarer har gått ut.
Kommentarerna har lagts till i samhällstekniska nämndens behandling.

Utkastet till åtgärdsprogrammet för skogsvårdsarbeten år 2021 behandlas i samhällstekniska nämnden 25.3.2021.