Välj en sida
kirkkonummi

Tjänster för veteraner

Kyrkslätts kommuns tjänster för veteraner kan användas av de krigsinvalider vars hemkommun är Kyrkslätt, och som beviljats frontmannatecken, fronttecken eller fronttjänsttecken.

En frontveteran som är berättigad till rehabilitering och tjänster som stöder boende hemma ska bo i Finland, ha deltagit i krigen 1939-1945 och ha beviljats frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken. Statskontoret delar in anslagen separat i anslag för rehabilitering och anslag för tjänster som stöder boende hemma.

Delegationen för krigsveteranärenden har tillsatts sedan år 1987 på initiativ av kommunernas centralorganisationer. De har i uppgift att verka som veteranorganisationernas och kommunens samarbets- och sakkunnig organ, som håller i sig ájour med frontmannaveteranernas servicesituation i kommunen samt bistår de kommunala myndigheterna vid utvecklandet av servicen.

Veteranorganisationerna är Kyrkslätts Krigsveteran- och Traditionsförening rf och Espoon Sotaveteraanit ry, Kirkkonummen jaosto  Utsedd sekreterare för delegationen är koordinator inom äldreservice Sari Suurjoki-Niemi.