Välj en sida
kirkkonummi

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen under undantagsförhållandena

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Utgående från statsrådets beslut kommer de temporära begränsningarna inom småbarnspedagogiken inte längre att fortsätta. Fr.o.m. 14.5 är den starka rekommendationen att sköta barnet hemma inte längre i kraft. Förskoleundervisningen kommer också att ordnas som normalt.

Ifall barnet är frånvarande från förskoleundervisningen för en kortare period än två veckor meddelas detta till läraren i förskolegruppen. För en period längre än två veckor görs en skriftlig anhållan till daghemsföreståndaren.

För att kunna ordna småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen bör vårdnadshavarna meddela vårdreserveringar och dagliga vårdtider i Päikky två veckor på förhand.

De nuvarande arrangemangen i de svenska daghemmen gäller till och med 13.5. Vi meddelar om vilka enheter som öppnas från och med 14.5 så fort som möjligt. 

Invånarparkerna och klubben stängda

Invånarparkerna Stubboet, Veikkosvinden och Släntgården är fortsättningsvis stängda. Även klubbarna inom småbarnspedagogiken i Prästgårdsbackens, Köpas, Sepänkannas och Koskentoris daghem är också stängda.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Bildnings- och fritidsnämnden (BFN 15.4.2020) beslutade att klientavgifter för småbarnspedagogik inte uppbärs för barnets frånvarodagar under undantagsförhållanden under tiden 18.3 – 13.5.2020.

För klubbverksamheten, som har varit stängd från och med 18.3.2020, uppbärs inte avgifter i april och maj.

De ikraftvarande principerna för klientavgifterna följs normalt från och med 14.5.2020.

Sidan uppdaterad 12.5.2020