Välj en sida
kirkkonummi

Seniorinfo

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniorinfo. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas i bruk. Från Seniorinfo kan du få hjälp till frågor som rör välbefinnande, åldrandet och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.

Seniorinfo, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:

Esbo, Grankulla och Kyrkslätt (östra regionen)
Telefon: 029 1512 270
E-post: seniori-info.ita@luvn.fi

Verksamheten är i Välfärdscentralen, som ligger i Åängen, vid Gesterbyvägen norr om simhallen, mellan skolcentren. Adressen är Åängsvägen 2.

Västra Nylands välfärdsområdets webbsidor för äldre