Välj en sida
kirkkonummi

Regler för hundparken

Detta område är ett friluftsområde för hundar som erbjuds av Kyrkslätts kommun.

 1.  I inhägnaden ligger ansvaret för hunden alltid hos den som rastar hunden
  • gå först själv in i inhägnaden
  • var med din hund, lämna den inte ensam i inhägnaden
  • kom ihåg att alla hundar inte är vana vid barn
  • osociala hundar får inte tas med till inhägnaden, eller måste lämna inhägnaden ifall andra kommer dit
 2.  Om inhägnaden är indelad i områden för stora och små hundar, följ indelningen
  • en liten hund är under 40 cm hög och väger högst 15 kg
  • ta inte in stora hundar i inhägnaden för små hundar
  • en liten hund kan röra sig med de stora hundarna på hundrastarens ansvar
 3.  Låt hunden gå fri i inhägnaden
  • försäkra dig i förväg om att din hund kommer överens med andra hundar
  • om du inte är säker på din hunds beteende, avlägsna dig med hunden då det kommer andra till inhägnaden
  • ta alltid av halsband eller sele i inhägnaden med tanke på din hunds säkerhet
 4.  En löpsk och/eller sjuk hund får inte vara i inhägnaden
  • se till att din hunds vaccinationer och avmaskning är i skick
 5.  Det är förbjudet att ta med hundens leksaker till inhägnaden samt att kasta leksaker, käppar, snöbollar m.m. i inhägnaden
 6.  Håll inhägnaden prydlig och övervaka din hund (Ordningslagen kap. 4, 14 §)
  • enligt ordningslagen ska exkrementerna samlas i ett avfallskärl för ändamålet
  • skydda växtligheten och konstruktionerna på området
  • låt inte din hund gräva gropar – de är en säkerhetsrisk
 7.  Se till att din hund inte skäller eller på annat sätt stör friden i grannskapet i synnerhet nattetid kl. 22.00-7.00 (Ordningslagen kap. 2, 3 §)
 8.  Håll alltid portarna stängda
 9.  Hundarna ska alltid hållas kopplade då det utförs servicearbeten i inhägnaden
  • med tanke på hundinhägnadens skötares och din hunds säkerhet ska hunden vara under kontroll i alla situationer
  • man blir ofta tvungen att öppna serviceporten i samband med arbetena, och då kan lösa hundar rymma

 

Bete dig lugnt och vänligt i alla situationer

Genom att följa dessa regler i alla hundparker som Kyrkslätts kommun upprätthåller, ger du också de andra hundarna och deras rastare en trevlig friluftsstund.

Om du observerar ofog som försämrar säkerheten och brister som orsakar fara för hundarna, meddela Kyrkslätts kommuns underhållstjänster per e-post till kunnossapito@kirkkonummi.fi eller per tfn 040 864 9084