Välj en sida
kirkkonummi

Pomovästs projektstöd till företag och sammanslutningar

Nästa ansökningsomgång i höst

Har du en projektidé som behöver finansiering? Nu är rätt tid att planera och forma ideén till en bra projektplan.

Det finns projektstöd för olika ändamål. Projekten delas in i följande typer beroende
på verksamheten och innehållet:
• Utvecklingsprojekt kan vara allmännyttiga utvecklingsprojekt eller samarbetsprojekt
• Allmännyttiga investeringar
• Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt
• Temaprojekt består av flera olika åtgärder, ”underprojekt”

Företagsstödet delas ut för start eller utveckling av företagsverksamhet.

Under detta år prioriteras projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde ”Naturen – en möjlighet till utveckling”.

Deadline för ansökningsomgången är 30.9.2021.

Ytterligare information:
Leader Pomoväst 
Projektstöd
Företagsstöd 

Leadergrupperna och NTM-centralerna genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2021–2027. I Fastlandsfinland finns det sammanlagt 54 Leadergrupper och 15 NTM-centraler, och var och en av dem har en plan för landsbygdsutveckling som grundar sig på det egna områdets behov. Projekt som bygger på dem genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland i praktiken.