Välj en sida
kirkkonummi

Planeringsskeden

Innan man kan bygga gatorna bör man utarbeta planer på olika nivåer:

1 En allmän plan, där gatornas och omgivningens grundprinciper bl.a. beträffande gång- och cykelledernas linje, gatornas tvärsnitt, vegetation och ytmaterialen framgår. Den allmänna planen upprättas i planläggningsskedet.

2 Gatuplanen är ett administrativt dokument som krävs i markanvändnings- och bygglagen. Gatuplanen läggs fram offentligt så att invånarna kan kommentera den. I planen presenteras funktioner så som placeringen av körbana, parkering och lekplatser, samt principerna för ytmaterial och dränering.

3 Byggnadsplan -> plan- och dokumenthelhet, vilka preciserar gatuplanen. Objekten byggs på basis av byggnadsplanerna.

Schema av planeringsskeden