Välj en sida
kirkkonummi

Nytt vattentorn i centrum

På denna sida kan du följa förnyandet av vårt vattentorn för 2020-talet

Ett nytt och ståtligt landmärke för Kyrkslätt

År 2018 konstaterade man vattentornet i centrum vara i dåligt skick och beslutade riva det. Man började begränsa rörelsefriheten på Vattentornsbacken från och med 4.12, och avsikten är att riva vattentornet vårvintern 2019. Man förbereder sig inför rivningen av vattentornet och den med tanke på vattendistributionen exceptionella perioden genom att förstärka vattennätet. Man förnyar vattenledningar eller anordningar bl.a. i Jorvas, Jungfruberget och Hindersby samt på Vattentornsbackens område, som är under byggnad. Dessutom utförs granskningar och testningar på olika håll i vattennätet. Storleken på vattenreservoaren fördubblas jämfört med den nuvarande, och så säkerställer man att vattnet räcker till även under de kommande årtiondena.

Det nya vattentornet tas i drift år 2020, och Kyrkslätts Vatten ville att kommuninvånarna deltar i planeringsarbetet. Bland arkitektbyrån FCG:s tre planer kunde kommuninvånarna rösta på sin favorit, och röstningsresultatet beaktas då det beslutas om utseendet. I videon nedan ser du alternative

"" 

30.1.2019

Vasen är vinnaren

Kyrkslätts nya vattentornet  Kyrkslätts nya vattentornet

”Vasen” en klart ny typ av karaktär: byggnaden är återhållsam och den skålaktiga konstruktionen ger som genomskinlig uttryck för en okroppslighet som påminner om vatten, men skapar ändå en identitet för området som ett nytt landmärke på Vattentornsbacken.

Läs meddelande 30.1.2019 >>

3.4.2019

Rivningen av vattentornet börjar

Rivningen av vattentornet

Rivningen av vattentornet som tagits ur bruk i centrum börjar. Vattentornets betongkonstruktioner knackas sönder, krossas och transporteras bort för vidarebehandling. Rivningsarbetet görs vardagar kl. 7-19. Rivningen ska vara slutförd före 10.5.

Läs meddelande 3.4.2019 >> 

4.4.2019

Ytterligare information: vesihuoltolaitos@kirkkonummi.fi